หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรไฟฟ้าภาคสนาม 2 อัตรา

Electrical Site Engineer
บริษัท พาวเวอร์ฮาวล์ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วิศวกรไฟฟ้า ภาคสนาม (ประจำไซต์งานระยอง)
1. สำรวจหน้างานเพื่อ ถอดปริมาณได้
2. ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพและงานก้าวหน้าตามแผนงาน
3. ควบคุมดูแลผู้รับเหมารายย่อย
4. ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี
5. ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก
6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย
7. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุบัติเหตุในโครงการฯลฯ
8. ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9.ปฏิบัติหน้าที่ ประจำไซต์งานที่จังหวัดระยอง
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, มีทักษะความเป็นผู้นำ และรักงานบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office, MS. Excel, Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจก่อสร้าง หรือวิศวกรรมระบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศกร (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
 • สามารถถอดแบบเพื่อสั่งของเข้าโครงการได้ 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเลคทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
สวัสดิการ
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษาของบุตร (กรณีมีบุตร)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักร้อน (6-10วัน)/ปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พาวเวอร์ฮาวล์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านงานระบบท่อประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ งานระบบป้องกันอัคคีภัย งานไฟฟ้า รวมถึงการรับเหมางานโครงสร้างระบบ MEP ครบวงจร โดยคัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์แบบ ให้ลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพและดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างราบรื่น
 
ชื่อผู้ติดต่อ : สาวีตรี บุตรวงษ์
ที่อยู่ : (โครงการ MCP.2) เลขที่ 324/30 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 0-2461-2241-2
โทรสาร : 0-2461-2260
โฮมเพจ : http://www.powerhaul.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พาวเวอร์ฮาวล์ จำกัด