หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรไฟฟ้า (ทำงานที่จังหวัดลำปาง)

Electrical Engineer
บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Job Summary
1. ดูแลเครื่องจักรสำหรับการผลิตดิน Shredded Clay , Blended Clay , Dry Mix , Refine ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานเสมอ

2. ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในโรงงาน รวมถึงระบบสั่งการ PLC ให้ใช้งานได้งานเต็มระสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานเสมอ

3. ดูแลเครื่องจักรสำหรับการผลิตดิน Shredded Clay , Blended Clay , Dry Mix , Refine ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ดูแลเครื่องจักรขณะทำการผลิตที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและ PLC เป็นหลักให้สามารถใช้งานได้ตามเป้าหมายสอดคล้องกับแผนงานฝ่าย
5. รับผิดชอบในการออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆ และควบคุมที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้าในโรงงานทั้งหมดหรือโครงการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ รวมกับหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ
6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน เสนอผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง, อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ในด้านการทำงานเกี่ยวกับระบบ PLC มากกว่า 3 ปี, มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้ากำลังมากกว่า 3 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานในงานช่างไฟฟ้าและการบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า PLC หรือระบบที่มีความคล้ายคลึงกัน
 • มีความรู้และมีระบบการจัดแผนการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาติการขับขี่โดยปฏิบัติงานในพื้นที่และนอกพื้นที่(ต่างจังหวัด)ได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับเหมา ,ผู้จำหน่าย ,ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Fix bonus
 • Medical reimbursement (OPD cases)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
          บริษัท อิมเมอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแร่รายใหญ่ของโลก มีสาขาอยู่ใน 50 ประเทศทั่วโลก และมี Site งานอยู่กว่า 250 Site งานสนใจเข้าเยี่ยมชมข้อมูลได้ที่ Website : www.imerys.com 
         บริษัท อิมเมอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 228 ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมเซรามิคส์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซรามิคส์ และมีบริษัทในเครืออีก 3 บริษัท ได้แก่ 
1. บริษัท เอ็มอาร์ดี-อีซีซี จำกัด (MRD-ECC) ผลิตเกี่ยวกับดินเหนียว อยู่ที่  อ.สบปราบ  จ.ลำปาง
2. บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (MRD) ผลิตเกี่ยวกับดินขาว อยู่ที่ อ.หาดส้มแป้น จ.ระนอง
3. บริษัท อิมเมอรี่ส์ มินเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำการบดแร่เฟล์ดสปาร์ อยู่ที่ อ.ภาชี จ.อยุธยา
    

 
ชื่อผู้ติดต่อ : กานต์วลี
ที่อยู่ : 228 Vibhavadi Rangsi Road, Din Daeng, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0632090259
โทรสาร : 0-2695-0901-2
โฮมเพจ : http://www.imerys.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อิมเมอรี่ส์ เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด