หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรไฟฟ้า

Electrical Engineer
ด่วนมาก!
บริษัท แอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าและออกแบบระบบไฟฟ้า
2. ควบคุมและประสานงานพร้อมแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น
3. สามารถเขียนโปรแกรม PLC, SCADA , SOFTWARE
4. วางแผนการทำงาน และควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
5. จัดทำรายงานประจำวัน และรายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง6. ดูแลและจัดเตรียมเอกสารในขอบเขตของการทำงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

1. ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. มีประสบการณ์ในการเขียนแบบไฟฟ้า วงจรควบคุม


ระดับตำแหน่งงาน: ระดับเจ้าหน้าที่   

ประเภทงาน:งานเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า เขียนโปรแกรม จัดการฝึกอบรมประสานงานโครงการ ทำเอกสารทางเทคนิค และบริหารโครงการ 

สถานที่ทำงาน: นนทบุรี 

เงินเดือน: นำเสนอตามความสามารถ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้าอุตสาหการ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
เกี่ยวกับบริษัท
Who We Are
As the global experts in communication, monitoring and control for industrial automation and networking, has been delivering innovative solution to customers for over years. Our Automation, Ethernet and cellular M2M technology endables companies worldwide to gain real-time data visibility that drives productivity.


บริษัท แอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด
บริษัทได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2553 เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านออโตเมชั่น  ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าตามโรงงานอุตสาหกรรม และจำหน่ายPLCรุ่นต่างๆที่ใช้ในระบบควบคุมในโรงงาน ได้รับความไว้วางใจจากบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี


Mission Company
Optimal Automation Solutions and Engineering Competency
 
ชื่อผู้ติดต่อ : สุพัตรา
ที่อยู่ : 79/11 Soi Bangkrang 42, Bangkruai-Sainoi Rd, T.Bangkrang, A.Muang Nonthaburi, 11000
โทรศัพท์ : 0917517040
โทรสาร : 0-2903-5481
โฮมเพจ : http://www.adtech.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แอดวานซ์เทคโนโลยี จำกัด