หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกร

Engineer
บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
สมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบงานในด้านงานโครงการ , งานด้านควบคุมคุณภาพ , งานด้านฝ่ายผลิต , งานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานด้าน Service และงานด้านเทคนิคคอมเมอร์เชียล งานขาย และงานอื่นๆของบริษัทฯ เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ
คุณสมบัติ

สัญชาติไทย เพศชาย / หญิง

อายุระหว่าง 23- 40 ปี

สำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า /สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/อิเล็กทรอนิกส์ /โทรคมนาคม /ไฟฟ้าสื่อสาร /สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาซอฟแวร์ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 


มีประการณ์เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง **พิจารณาเป็นพิเศษ** 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : สมุทรสาคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินกู้
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทักษะด้านภาษา
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าวิชาชีพ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • เบี้ยงเลี้ยงเพื่อฝึกอบรม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
เราคือผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้า อีกทั้งระบบควบคุมอัติโนมัติ ระบบจัดการพลังงาน รวมถึงบริการหลังการขาย และบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทย
ด้วยบริษัทต้องการขยายธุรกิจทั่วประเทศ และมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการที่มีคุณภาพ เราจึงต้องการบุคลากรคุณภาพ ทั้งระดับเจ้าหน้าที่ และผู้จัดการหลายตำแหน่ง ดังนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 5 Moo 1 Rama II Road, Khok Krabue, Mueang, Samut Sakhon 74000
โทรศัพท์ : 0-2686-7777
โทรสาร : 0-2686-7788
โฮมเพจ : http://www.asefa.co.th