หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกร (วัดคุม,เครื่องมือวัด,อัตโนมัติ)

Engineer (Instrument, Automation)
ด่วนมาก!
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ลักษณะงาน:

 • Engineer Quality Safety Health and Environment ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และ ตรวจซ่อมเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ (บางครั้ง)
 • หรือ
 • Engineer Automation Control System รับผิดชอบงานโครงการและบริกร ด้าน Automation , IOT, IIOT, Software Automation
 • หรือ
 • Engineer Scientific Product ออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องมือตรวจวัดด้านวิทยาศาสตร์ ตรวจซ่อมเครื่องมือตรวจวัดด้านวิทยาศาสตร์(บางครั้ง)

2. ประสานงาน ควบคุมงาน ควบคุมผู้รับเหมา

3. งานเอกสาร Technical Specification

4. ดูแลอุปกรณ์ อบรมการใช้งาน ให้คำปรึกษา เครื่องมืออุปกรณ์ให้กับลูกค้า รวมไปถึงการซ่อมบำรุง

5. สนับสนุนงานขายของทีมงาน ด้าน Tecnical


คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 สาขา ระบบเครื่องมือวัดและควบคุม  ระบบควบคุม ระบบอัตโนมัติ , IT, Computer หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. อายุ 22 ปีขึ้นไป

3. มีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ยินดีรับเด็กจบใหม่


คุณสมบัติทั่วไป:

1. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
2. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
3. เพศชาย ไม่มีพันธะทางทหาร
4. มีคะแนน TOEIC 450 ขึ้นไป (ถ้ามี)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าคลอดบุตร
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • ลาแต่งงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Petro-Instruments was establised in 1981 and recognized as a market leader in the desing, installation and maintenance of automatic control systems, measuring intruments and liquid / gas analysers, Their products are used in the areas of production process management, environmental monitoring and energy process analysis.

We are looking for energetic and capable performers to join our company in the following position;

For information regarding our company, visit www.pico.co.th
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ส่วนทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 7/409 ซอยวิภาวดีรังสิต 36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ : 029395711ต่อ506,507
โทรสาร : 029394207
โฮมเพจ : http://www.pico.co.th