หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกรไฟฟ้า/อุตสาหการ/เคมี(ประจำโรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี)

Electrical/Industrail/Chemical Engineer
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เฟอร์นิเจอร์ , การผลิต
สุราษฎร์ธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วิศวกรไฟฟ้า ควบคุมและดูแลทีม ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร งานที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ที่ใช้ในการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล (White Pellet, Black Pellet)

- วิศวกรอุตสาหการวางแผนและควบคุมการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

- วิศวกรอุตสาหการ/เคมี ควบคุมทีมควบคุมคุณภาพ งาน QA/QC/LAB ในการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

คุณสมบัติ

• ป.ตรี สาขาไฟฟ้า/อุตสาหการ/เคมี หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง

• สามารถควบคุม/ดูแลบำรุงรักษา/ซ่อมแซม เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

• สามารถวางแผน ควบคุมและติดตามการผลิตเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล

• สามารถดูแลงาน QA/QC และ LAB ในการตรวจสอบคุณภาพเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล(White/Black Wood Pellet)

• มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี

• สามารถปฏิบัติงานประจำโรงงาน อำเภอพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

• หากอยู่ในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : สุราษฎร์ธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้าอุตสาหการ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- บริการรถรับ - ส่งพนักงาน
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน สำหรับงานสำนักงานและ 6 วันสำหรับงานโรงงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Siam Steel International Plc., the listed company on the Stock Exchange of Thailand, is part of Siam Steel Group which is Thailand's leading manufacturer of steel products since 1953. We are Thailand's leading manufacturer of Prefabricated Building under brand name "Lucky" Hi-Tech Building System and Steel Furniture under brand name "Lucky", "Kingdom", "Okamura", "Chitose" and "Pilot" including Movable and Built-in Wooden Furniture as well as decorative works. Our products are exported worldwide.

 Presently, we have entered into Renewable Energy Business such as Biomass Fuels, Solar Farm, etc. and already invested in 16 MW Solar Farm in Japan.

 As for biomass fuels, we have set up intergrated business;
- Forestry / Plantation
- Manufacturing facilities for wood chips, wood pellets and torrefied wood         pellets
- Logistics & services center
Our biomass fuels are mainly exported to Japan and worldwide markets.
 
We are looking for highly motivated and enthusiastic individuals to join our exciting expansion.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 51 Moo 2 Poochao Rd., Bangyaprak, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
โทรศัพท์ : 0-2384-3000,038-570-211-6,0-2384-2876,0-2384-3040
โทรสาร : 0-2384-2326,0-2384-2330,0-2394-2873
โฮมเพจ : http://www.siamsteel.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)