หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

วิศวกร

บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด
บรรจุภัณฑ์
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

วิศวกรไฟฟ้า

- ดูแลงาน ระบบ ไฟฟ้าภายในโรงงาน และการ ปรับปรุงงานโครงการที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

- มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน เครื่องจักร หากมีประสบการณ์โรงงานจะพิจารณา เป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ ทางด้านเครื่องเย็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้งานโปรแกรม Autocad และโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิศวกรประกันคุณภาพ

- ควบคุม ติดตาม ประสานงานและพัฒนาระบบคุณภาพ

- วางแผน จัดทำ ควบคุม ดูแล ติดตาม ประสานงานและพัฒนาระบบคุณภาพสินค้าจากการผลิต

- ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขและประเมินคุณภาพสินค้าจาก

- ติดต่อ ประสานงานกับบริษัทลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพและบริการ

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม ไฟฟ้า, เครื่องกล, การผลิต หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) เป็นต้น

- มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี

- มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และชอบความท้าทายในการทำงาน

- พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าครองชีพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ.2532เป็นผู้ผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก และกล่องกระดาษลูกฟูก ที่มีคุณภาพพร้อมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 45001 เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปกับบริษัทฯ 
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 14B เลขที่ 599 หมู่ที่ 4 ถนนพัฒนา 1 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2324-0781-5
โทรสาร : 0-2324-0786
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด