หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

วิสัญญีพยาบาล

Anesthetist Nurse
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประเมินปัญหาและเตรียมความพร้อมของผู้รับบริการทางวิสัญญี
2. เตรียมเครื่องมือ, อุปกรณ์, ยา และเวชภัณฑ์ ให้พร้อมใช้ก่อนให้ยาระงับความรู้สึก
3. เป็นผู้ช่วยวิสัญญีแพทย์ในการเตรียมผู้ป่วยก่อน-ขณะ-และหลังการให้ยาระงับความรู้สึก

คุณสมบัติ

• การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์, จบหลักสูตรการอบรมวิสัญญีพยาบาล 1 ปี
• ประสบการณ์การทำงานด้านวิสัญญี 1 ปีขึ้นไป
• ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
• ผ่านการอบรมวิสัญญีวิทยาสำหรับพยาบาลระยะเวลา 1 ปี (Training Program in Nurse Anesthetist)
• ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advanced Cardiovascular life support ,ACLS )
• ได้รับประกาศนียบัตรวิสัญญีสำหรับพยาบาล (Post-diploma Certificate in Nurse Anesthetist)


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : พยาบาลศาสตร์
สาขา : พยาบาลศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุแห่งแรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 55 ปีมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา ด้วยการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการรักษาดวงตาอย่างครบวงจรและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุรชัย ศรีเทพ
ที่อยู่ : 80/1 Sukhumvit 21 Rd. (Asoke), Klongtoey Nue, Vadhana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2639-3399,081-676-1333
โฮมเพจ : http://www.rutnin.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด