หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

สถาปนิกควบคุมงาน

Project Architect
บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ทำงานที่ปรึกษาบริหารโครงการ งานก่อสร้างหรืองานปรับปรุง (CM&PMC)

- เขียนแบบ/ออกแบบ เพื่อทำการก่อสร้าง

- ปรับแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

- ออกตรวจงานนอกสถานที่ให้ตรงตามแบบสถาปัตยกรรม

- ถอดปริมาณวัสดุและปริมาณงานก่อสร้างได้พิจารณาเป็นพิเศษ

2. ใช้โปรแกรม Auto CAD และ MS office /Microsoft Project/Bim (ถ้าเป็นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

3. ตรวจสอบ/อนุมัติ shop drawings และควบคุมการทํางานผู้รับเหมาให้งานได้คุณภาพมาตรฐานและทำงานเสร็จตามระยะเวลากำหนดในแผนงานฯได้

4. จัดทําเอกสารขออนุมัติต่างๆ และรายงานรายสัปดาห์ และรายเดือนที่จำเป็น เพื่อประสานงานและประชุมร่วมกับทุกฝ่ายในโครงการได้

5. ประเมินผลงาน และจัดทำเอกสารรับรองการตั้งเบิกงวดงานของผู้รับเหมาในแต่ละงวดได้

6. จัดทําเอกสารการส่งมอบงาน, การตรวจ As-Built dwg. และ Manual ของผู้รับเหมาต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อจบงานโครงการได้

หมวดงาน สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา

คุณสมบัติ

1. มีความรู้และความสามารถ/ประสบการณ์ในการทำงานด้านวิชาชีพฯ ตามลักษณะของงานที่กำหนดได้

2. มีคุณวุฒิการศึกษาจบระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรม สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง

3. หากมีประสบการณ์งานออกแบบอาคารโรงพยาบาล (พิจารณาเป็นพิเศษ)

4. อายุ 28 ปีขึ้นไป เพศ ชาย/หญิง 

5. มีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพฯ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

6. หากมีใบประกอบวิชาชีพฯ พิจารณาเป็นพิเศษ

7. สามารถออกตรวจงานที่ Site งาน หน้างานได้ และมีความรับผิดชอบงานตามที่มอบหมายได้เป็นอย่างดี


รายละเอียดงาน :

รูปแบบงาน : งานประจำ (ทำงาน 5 วัน หยุดเสาร์-อาทิตย์) สำหรับตำแหน่งสถาปนิกคุมงานโครงการ ทำงาน 6 วัน

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารตึกช้าง (แยกรัชโยธิน) กรุงเทพฯ และประจำโครงการ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง / ตามประสบการณ์

เวลาทำงาน : 08:30 – 17:00 น.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขา : การจัดการงานก่อสร้าง
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
สาขา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีสิทธิลาป่วยได้ 30 วัน/ปี, ลากิจได้ 6 วัน/ปี และลาพักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน)
  • ลาบวช
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • เบิกค่ารักษาพยาบาล OPD ได้ (ตามเงื่อนไข)
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด  เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์อันยาวนาน มาเป็นเวลากว่า 30 ปี และมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ บริษัทฯ ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างครบวงจร ได้แก่ งานออกแบบโครงสร้างและวิศวกรรมโยธา งานบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง งานบริหารโครงการ และวิศวกรรมงานระบบ เครื่องกล ไฟฟ้า พลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อรองรับการขยายตัวและโครงการใหม่ของบริษัทฯ ในตำแหน่ง ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณหทัยรัตน์
ที่อยู่ : 3300/25-28 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-937-3456 ต่อ 1151
โทรสาร : 02-937-3555
โฮมเพจ : http://www.arunchaiseri.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด