หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

สถาปนิกและวิศวกรประจำโครงการ

บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

สถาปนิก

1. บริหารควบคุมงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมภายในโครงการต่างๆ

2. ตรวจสอบ และแก้ไขแบบส่วนงานโครงการต่างๆ 3. ตรวจสอบราคางานสถาปัตยกรรม

4. ติดตามและรายงานความคืบหน้างานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้แก้ไขการออกแบบทุกด้านให้ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร


วิศวกร

1. ควบคุมงานก่อสร้าง ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2. ถอดแบบประเมินราคา

3. จัดทำเอกสาร payment, เอกสารส่งมอบงาน

4. เคลียร์แบบ ประสานงานกับผู้รับเหมาที่ทำงานในโครงการ

5. ตรวจสอบความถูกต้องและเรียบร้อยของงาน

6. ตรวจสอบ Spec และปริมาณเพื่อสั่งซื้อสินค้าให้ทันต่อความต้องการของโครงการ

7. เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม MS Office , Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

8. ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ

สถาปนิก

1. เพศชาย, หญิง

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ด้านสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก

4. มีทัศนคติการทำงานที่ดี, ทำงานแบบมืออาชีพ, และมีทักษะความเป็นผู้นำ

5. ประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเงินเดือนให้เป็นพิเศษ

6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

7. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ – วันเสาร์ (เวลา 8.00 น. - 17.00 น.)


วิศวกร

1. เพศชาย/หญิง อายุ ไม่จำกัด

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า 3

. สามารถใช้โปรแกรม MS Office , Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

4. มีความละเอียด มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มีไหวพริบ สามารถประสานงานกับทางหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

5. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ – วันเสาร์ (เวลา 8.00 น. - 17.00 น.)

6. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

7. มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : สถาปัตยกรรม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
SGRGROUP คือกลุ่มบริษัทการก่อสร้าง ที่รับงานก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ หลากหลายรูปแบบ งานถนน อาคาร และป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีประสบการณ์รับงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี เราประกอบธุรกิจด้วยความจริงใจ และพร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และทันสมัยยิ่งขึ้น 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณไกรวิทย์
ที่อยู่ : หมู่บ้านเดอะคอนเนค1 เลขที่ 19/67 ม.5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (ตรงข้ามทะเลสาบเมืองทองธานี)
โทรศัพท์ : 084-660-4660, 02-000-2367
โทรสาร : 021064956
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอส จี อาร์ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด