หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

สถาปนิก

architect
บริษัท ณ ฤทธิ์ ดีไซน์ แอนด์ บิลท์ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (สวนหลวง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เขียนแบบและนำเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรมให้ตรงกับข้อกำหนด
2. เคลียร์แบบงานก่อสร้างและประสานงานกับทีมงานให้เป็นไปตามแผนงาน
3. รับผิดชอบงานออกแบบภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทำการถอดแบบงานสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และ งานโครงสร้างได้
5. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่เกี่ยวข้องทางสถาปัตยกรรม
5. ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
6. มีพื้นฐานหรือความเข้าใจในขั้นตอนในการก่อสร้างและงานตกแต่งเพื่อใช้ในการ
7. ถอดปริมาณหรือคิดราคางานที่นอกเหนือจากแบบที่ระบุ
8. เข้าใจหลักการความสามารถทำงานลดเพิ่ม(Variation work)
9. เข้าใจหลักการ ฟอร์มของสัญญาจ้างเอกสารแนบสัญญาต่างๆทั้งงานเอกชนและราชการได้พอสังเขป
10. เข้าใจศัพท์เทคนิคทางงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน
11. รับผิดชอบงานออกแบบภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
12.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมการออกแบบ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ
-วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สถาปัตย์ การออกแบบ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 
-มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายก่อสร้าง
-มีความคิดสร้างสรรค์
-มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างงานก่อสร้าง
-มีความรู้พื้นฐานด้านประมาณราคา และสามารถประเมินราคาเบื้องต้นได้
-สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD และ Sketch up ได้
- สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดีปรับตัวเข้ากับองค์กรและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สวนหลวง)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
รับเหมาก่อสร้างครบวงจร
 หนึ่งในผู้นำที่ให้บริการครอบคลุม ครบถ้วน ทุกกระบวนการ ด้านงานรับเหมาก่อสร้าง รับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคม ได้มาตรฐานระดับสากล รับประกันงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
รับออกแบบภายใน
ผสานแนวคิดการออกแบบภายในให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างดีไซน์และประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก ตอบสนองความต้องการทุกด้าน ด้วยนวัตกรรมทั้งไทยและต่างประเทศ
 
ที่อยู่ : 776/4 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2136-4620,093-789-9911
โฮมเพจ : http://www.naritbuilt.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ณ ฤทธิ์ ดีไซน์ แอนด์ บิลท์ จำกัด