หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

สถาปนิก

Architect
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
กทม. (สวนหลวง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการกำหนดรายละเอียดโครงการทางสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน
2.ออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยและให้ได้งานออกแบบที่มีความเหมาะสม สวยงาม ประหยัด สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบริบทโดยรอบ
3.กำหนดวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้าง ปรับปรุง รวมทั้งสีและคุณสมบัติต่าง ๆ
4.จัดทำแบบก่อสร้าง งานปรับปรุง ต่อเติมงานตกแต่งภายใน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง
5.ติดตามผลงานก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้างตามความเหมาะสม
6.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
7.ควบคุมคุณภาพงานของ Suppliers, Outsources ให้ได้คุณภาพและตรงเวลา
8.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน 5 ปีขึ้นไป
4.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ใบ สถ.)
5.ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม AutoCad , Sketch up, Photoshop 3D หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
6.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนละเอียดรอบคอบและถี่ถ้วน
7.มีวิสัยทัศน์ที่ดี และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา
8.เดินทางต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ (พื้นที่ทำงาน กทม / สงขลา / ภูเก็ต)
9. หากมี Portfolio ให้แนบมาพร้อมประวัติส่วนตัวด้วย 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (สวนหลวง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทบ้านซูกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 9 จังหวัด ดังนี้ สงขลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฏร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, ตรัง และสตูล และมีบริษัทในเครือ 19 บริษัท ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์และรถยนต์, ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า (สงขลาและสตูล), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน (สุราษฏร์ธานีและชุมพร), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ (กทม. สาขาพระราม 2 และสาขาพัฒนาการ), ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใน 14 จังหวัดภาคใต้, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสนามกอล์ฟ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายงานและความเติบโตของบริษัท 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอนันตา (banzugroup.hr@hotmail.com)
ที่อยู่ : โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิ พัฒนาการ 22
โทรศัพท์ : 063-5252874
โฮมเพจ : http://www.bansuzuki.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด