หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

สถาปนิก

Architect
บริษัท ลานนาคอม จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
เชียงใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ออกแบบ เขียนแบบ งานตกแต่งและงานปรับปรุง ห้องเรียนหรือห้องประชุม ด้านสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอคคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เขียนแบบงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานสเปคอื่นๆ
- นำเสนองานในรูปแบบ 3มิติ สามารถเลือกวัสดุและประมาณราคา
คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกินกว่า 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือ ปริญญาโท สาขาใดสาขาหนึ่ง สถาปัตยกรรมหลักหรือสถาปัตยกรรมภายใน
3. มีใบประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมหลัก หรือ สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนากร
4. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Autocad, 3D max, Sketchup, photoshop หรืออื่นๆ
5. หากมีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
7. มีทักษะการสื่อสาร มีความสามารถในการนำเสนอ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้
8. มีทักษะในการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
9. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
10. มีใจรักงานให้บริการพร้อมทั้งมีทักษะในการวิเคราะห์สูง
11. มีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับมอบหมาย และตรงต่อเวลา
12. มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
13. เปิดใจมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
14. สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันและทำงานตรงตามเป้าหมายที่กำหนดได้
15. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ รวมทั้งประจำอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดได้

สมัครด่วนโดยส่งประวัติที่ hrd@lanna.co.th  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 35,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ลานนาคอม จำกัด www.lanna.co.th ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนแก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัคร Solution Specialist หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud และ ซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอน ในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยและสถาบันการอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการนำ Cloud และ Software ไปใช้ในการพัฒนาสู่สถาบันการศึกษาในยุคดิจิทัล 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 125 Moo 6, T. Hangdong, A. Hangdong, Chiangmai 50230
โทรศัพท์ : 053-441-480
โทรสาร : 053-426-100
โฮมเพจ : http://www.lanna.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลานนาคอม จำกัด