หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้างานกฎหมาย

Legal Supervisor
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)
อสังหาริมทรัพย์
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบนิติกรรมสัญญาทุกประเภทให้ถูกต้อง รัดกุม
 • ตรวจสอบการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานราชการให้ครบถ้วนตามระเบียบของหน่วยงานราชการนั้น
 • ควบคุมดูแลในเรื่องใบอนุญาตต่างๆ (กรณีขออนุญาตต่ออายุ) และการจ่ายภาษีประจำปีต่างๆ (ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือน)
 • เสนอความเห็นทางข้อกฎหมายให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานอื่นๆในบริษัทฯที่ขอมา
 • ประสานงานกับทนายความเกี่ยวกับคดีความของบริษัทฯ เพื่อรายงานความคืบหน้าและสนับสนุนข้อมูลให้กับทนายความในการดำเนินคดี และรายงานความคืบหน้าให้ผู้จัดการฝ่ายและผู้บริหารทราบ
 • สรุปสถานะสัญญาต่างๆและรายงานการตัดหนี้สูญส่งให้ผู้จัดการฝ่ายและผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน
 • ควบคุมเร่งรัดติดตามการจัดทำสัญญาของบริษัทให้แล้วเสร็จตามกำหนด
 • ควบคุมการเร่งรัดหนี้ในส่วนของกฎหมายให้เป็นไปตามกระบวนการเร่งรัดหนี้ที่ได้กำหนดไว้ไม่ให้เกิดผลเสียหายกับบริษัทฯ
 • ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อรับรู้ปัญหาที่เกิดจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า
 • ติดตามกฎระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • ดำเนินการหาแนวทางต่างๆเพื่อให้ร้านค้าปฏิบัติตามสัญญา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง   อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์
 • มีใบอนุญาตว่าความ (ตั๋วทนาย)
 • ประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมาย 5  ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การด้านการทำสัญญาทางธุรกิจ , การจัดทำเอกสารทางกฎหมายและการฟ้องร้องดำเนินคดี
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน/หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office (MS Excel, Work, Power Point) ได้ระดับดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่เกิดปัญหาเร่งด่วน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 8 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

      บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เป็นบริษัทในกลุ่มพูลผลในตระกูลหวั่งหลี ซึ่งดำเนินธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้า กิจการคลังสินค้า ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการผลิตวุ้นเส้น น้ำมันพืชและผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรงจากมันสำปะหลัง เพื่อส่งออกและขายภายในประเทศ และขยายไปยังธุรกิจบริการ ให้เช่าอาคารและสำนักงาน


       บริษัท รังสิต พลาซ่า จำกัด เปิดดำเนินการในวันที่ 17 มีนาคม 2538 ได้พัฒนาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี จนประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน จากจำนวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี จากปี 2539 มียอดผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 57,800 คนต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 160,000 คนต่อวัน ซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในกลุ่มศูนย์การค้าของประเทศไทย รวมถึงมีการบริหารพื้นที่เช่าร้านค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เช่ากว่า 95% ของพื้นที่ทั้งหมด และยังสามารถรักษาจำนวนผู้เช่าร้านค้าให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยาวนาน


      นอกจาก Future Park แล้ว ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำ คุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ได้พัฒนาขยายศูนย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ที่พรั่งพร้อมด้วยปรากฎการณ์ความยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ ผสานรวมอาณาจักรแฟชั่นชั้นนำที่สุดของไลฟ์สไตล์ในชื่อ Zpell และมีโครงการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดให้เป็น Future City ศูนย์รวมสรรพสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งห้างสรรพสินค้าที่มีแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ ร้านอาหารที่หลากหลาย กีฬาที่ท้าทายทั้งสกี และสเก็ต ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ และ Future Arena ที่ให้บริการสนามฟุตบอล สนาม และสนามแบดมินตันถึง 18 คอร์ท พร้อมโครงการใหม่ๆ ที่กำลังจะขยายในอีกไม่ช้านี้


     ในปัจจุบันทีมงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์การค้าเป็นอย่างดีกว่า 300 คน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้เจริญเติบโตและมั่นคงด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


      เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด กำลังสรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ มองหางานที่ท้าทาย ร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์อันมีค่ากับพวกเรา ขอเชิญท่านที่สนใจส่งใบสมัครมาในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมากกว่า 20 อัตรา พวกเราคอยคุณอยู่ 
 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุทิชา, คุณนุชนารถ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ที่อยู่ : 94 อาคาร ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2958-0011 ext. 11066,11883
โทรสาร : 0-2958-0081
แสดงตำแหน่งอื่นใน ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด)