หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้างานขายและการตลาด

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
การศึกษา
กทม. (สวนหลวง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ดูแลรับผิดชอบการบริหารด้านการตลาดและด้านงานขายในบริการสอบเทียบเครื่องมือ
  • วิเคราะห์ตลาด สำรวจความต้องการของตลาด ดูแลลูกค้าทั้งหมดและขยายตลาดใหม่
  • ดูและรับผิดชอบกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 
  • มีประสบการด้านการขาย การตลาด การสอบเทียบเครื่องมือ หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีคสามสามรถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สวนหลวง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การจัดการ
สาขา : การตลาดและการจัดการ
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. โบนัส
3. ค่ารักษาพยาบาล
4. ประกันสุขภาพกลุ่ม
5. เงินช่วยเหลือต่างๆเช่น เงินสมรส, เงินคลอดบุตร,เงินอุปสมบท
6. ค่าเล่าเรียนบุตร
7.ยูนิฟอร์มพนักงาน
8.กิจกรรมภายใน และท่องเที่ยวประจำปี

เกี่ยวกับบริษัท
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปัจจุบันส.ส.ท. มีกิจกรรมให้บริการต่างๆ ดังนี้
1. การศึกษาและฝึกอบรม
2. บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
3. วินิจฉัยและให้คำปรึกษาสถานประกอบการ
4. ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท.
5. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
6. พัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีเว็บ
7. การตลาด
มีสำนักงาน 2 แห่ง คือ
สำนักงานสุขุมวิท 29 และสำนักงานพัฒนาการ 18
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 5-7 Soi Sukhumvit 29, Sukhumvitt Rd., Klongtoey Nua, Vadhana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2258-0320 – 5,0-2259-9160
โทรสาร : 0-2258-6440
แสดงตำแหน่งอื่นใน สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)