หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้างานขาย

Sale Transport Supervisor
บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.วางแผนการติดต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

2.เพิ่มยอดขาย

3.รายงานผลการปฎิบัติงานตามแผนงานประจำวัน/ประจำสัปดาห์

4.ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

5.ออกหาลูกค้ารายใหม่

(ปฎิบัติงานที่บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์โลจิสติสคร์ จำกัด (มหาชน) บางนาตราด กม.23

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาปริญญาตรี

2.ประสบการณ์การทำงานในงานขายงานขนส่ง หรืองานโลจิสติกส์อย่างน้อย 1-2 ปี

3.ความรู้พื้นฐานด้าน Logistics และ Supply Chain

4.ทักษะในการประสานงาน และมนุษย์สัมพันธ์อันดี

5.ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม MS.Office

6.มีความรับผิดชอบสูง

7.สามารถนำเสนอการขาย และให้บริการขององค์กรได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 6 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : โลจิสติกส์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เงินสวัสดิการช่วยเหลือในวาระต่างๆ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Eternity Grand Logistics . We are logistic company, we serve Inland Transportation, Warehousing -Inventory Control, Customs Clearance, Sea & Air Freight Forwarder. 
ที่อยู่ : 11/8-11/9 Moo 9, Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540
โทรศัพท์ : 0-2337-2087
โทรสาร : 0-2750-9776
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด