หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้างานคลังสินค้า

Warehouse Supervisor
บริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด(1)
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
สระบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
2) วางแผนและบริหารกำลังคนในแผนก
3) วางแผนการปฏิบัติงานให้เสร็จทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด
4) ดูแลพื้นที่จัดเก็บสินค้า หรือ การขนย้ายสินค้า ในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบไม่ให้เกิดความเสียหาย
5) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์งานคลังอย่างน้อย 5 ปี
มีภาวะความเป็นผู้นำ
มีความสามารถวางแผนและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : สระบุรี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันสังคม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
เอกภาพซูเปอร์ ค้าปลีก-ค้าส่ง รายใหญ่ในภาคกลาง
มีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี
ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 43 สาขา
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ประภาศรี
ที่อยู่ : เลขที่ 116 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 081-851-7016
โฮมเพจ : https://www.my-ekapab.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด(1)