หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน โคราช)

Maintenance Supervisor
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมงานด้านเครื่องจักร และการก่อสร้างอะไหล่และเครื่องจักร
- วางแผนการทำงานเข้าดำเนินงานในแต่ละพื้นที่
- แจกจ่ายงานซ่อมประจำวันให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และสรุปผลการดำเนินงาน
- ควบคุม ติดตามการปฎิบัติงานในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมการดำเนินการ ประสานงาน จัดซื้อ
- จัดการข้อมูลการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักรในงานซ่อมบำรุงในโรงงาน
- วางแผนการทำงานรายวัน/สัปดาห์
- แบ่งสรรและกระจายงานซ่อม
- ร่วมวางแผนงานกับหัวหน้างาน และสามารถเป็นตัวแทนผู้จัดการฝ่ายในการวางแผนร่วมกับฝ่ายอื่นๆ
คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์เทียบเท่าหรือสูงกว่า ในสาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์งานด้านวิศกรรมอย่างน้อย 2 ปี
- มีความรู้ในการซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
- มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรม AUTO CAD ได้
- สามารถสอนงาน และนำเสนองผลงานได้
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- วิเคราะห์และหาสาเหตุความผิดปกติของเครื่องจักร 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี หรือ สัมมนาประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทุนการศึกษาบุตร
- โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการ)
- สินค้าบริษัทราคาสวัสดิการ
- กิจกรรมสังสรรค์พนักงาน
- การฝึกอบรมพนักงาน
- ประกันกลุ่ม (อุบัติเหตุ)
- ค่ารักษาพยาบาล
เกี่ยวกับบริษัท

Thai Edible Oil Co., Ltd. manufactures and distributes high quality rice bran oil “King” in both domestic and export markets. We are a Thai-owned company that has been in the industry for almost 36 years. We are one of the world’s biggest rice bran oil manufacturers. Our Sales Department, Marketing Department, and R&D Department work closely together towards customer satisfaction and continuous improvement of quality of our products. Our head office is located in Bangkok and our plants are located in Ayudhaya, Samuthprakarn and nakornratchasima.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : (แผนกทรัพยากรบุคคล)
ที่อยู่ : hr@kingriceoilgroup.com,charoensakda.kat@kingriceoilgroup.com
โทรศัพท์ : 044-7561239 ต่อ 4102
โทรสาร : 0-2249-4914
โฮมเพจ : http://www.kingricebranoil.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด