หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้างานฝ่ายผลิต

Production Supervisor
บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
อยุธยาและภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Plan and adjust operational activities by situation assessment according to available information and resources for best production efficiency.
• Set up and execute trainings and update programs for shop floor operators on production principle ,quality ,etc.
• Best practices and Prepare related and necessary information for standard audits :HACCP,ISO 9001/22000,GMP,FSMS,ISO45001, ISO14001, Energy conservation and TPM etc.
• Control production and Maintenance cost by managing available production resources and in line with F&N standards.
• Ensure proper production process is executed to manufacture goods in line with set standard.
• Solve operational problems in production process with preventive and corrective actions.
• Maximize use of line, labor and energy operations and cost control systems as well as keeping efficiency rates of man power, materials, machines and energy within prescribed standards to ensure low cost operation.
• Control material and MOH for lowest cost production and energy usage and output to monitor losses and improvement.
• Coordination with all related department on a daily basis to ensure smooth production operation ,such as RMP, Engineering ,Quality Assurance ,etc.
• Guide team and provide suggestions to improve productivity and efficiency of production.
• Coach team on production knowledge ,technology and standard production practices.
• Monitor discipline of work ,rule and regulations, safety and hygienic conditions in production process.
• Coordinate the information flow from management to the shop floor
• Follow safety regulations, make the reports that if find the Accident / Incident /.Near miss. Inspect machinery, tools and equipment to perfect condition by daily, Achieve the objectives and targets of SHE and reduce unsafe act and unsafe condition while work in factory. Don’t empty chemical, oil, sewage into drainage. Conserve water, electricity and use resources efficiently. Can separate waste to correct type and reported if find incidence of the environment. Involve SHE activity.
• Involve Continuous improvement activity (5S, SS, Kaizen, QCC, SGA and Innovation)
• Contribute KPI in process that concern administration

คุณสมบัติ

Educational Background: Bachelor’s Degree in food Science or Food Engineering
Working Experience: 3-5 years experience in food manufacturing;
Special Requirements (Competencies skills, etc) MS Office Programs TQM Food Science Technology HACCP, HE GMP strong leadership communication skills coaching skills, safety, awareness ,quality awareness.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : อยุธยาและภาคกลาง
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • Life insurance (ประกันชีวิต)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

The F&N Group, now in its 128th year, ranks amongst Asia’s leading companies, providing superior returns with a focus on Food & Beverage, Properties and Publishing & Printing Business.

F&N Dairies (Thailand) Limited is a leading Food & Beverage company in Thailand and Indochina with 10,000 Million Baht annual turnover. We manufacture and market quality products such as Bear Brand Sterilized Milk, Bear Brand Gold, Carnation SBC/ Evaporated Milk, Tea Pot SBC/ Evaporated Milk, Bear Brand UHT, Milo UHT, F&N Magnolia pasteurized products, F&N Fruit Tree Fresh juice products, F&N Magnolia Choc Malt, F&N Creations 3-in-1 Coffee Mix, F&N Gold Bird’s Nest Beverage and F&N Magnolia Good Night/Good Morning UHT Milk.

In line with our expansion in Thailand, we have challenging opportunities for bold individuals to help us forge a world-class multinational enterprise.  If you are looking to have an outstanding career, come and join us!

For more information please visit our website www.FNThaiDairies.com

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : สวนอุตสาหกรรม โรจนะโครงการ 2 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ : 035-746-822
โทรสาร : 0-2673-7979
โฮมเพจ : http://www.FNThaiDairies.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด