หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าชุดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ (กะ)

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่คัดเลือก และพนักงานภายใน (กะ)
- สรุปการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- สรุปข้อบกพร่องระหว่างการผลิตที่เจ้าหน้าที่คัดเลือกตรวจสอบประจำวัน
- จัดทำการวิเคราะห์ขวดที่บกพร่องต่าง ๆ เช่น Wedge, Bottom, Analysis, Blister, Map
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปวส. สายช่าง - ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ความรู้เรื่องงานด้านสายการผลิต 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน Computer ได้ เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และPower Point
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าโทรศัพท์
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

The Osotspa Group of Companies is one of the leading and well-established Thai manufacturers and distributors comprised of more than 20 subsidiaries within the group. Our core businesses include pharmaceuticals, medical instruments, nutritional food, beverages, personal care products, publications and packaging. Our business covers domestic and international markets in 42 countries. To meet the increasing demand for our products in the Asia-Pacific region, we are looking for highly competent, experienced Thais to assume the following positions: 


บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจาก [ผู้สมัคร/พนักงาน] ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานด้านการจ้างงาน ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของ[ผู้สมัคร/พนักงาน] และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของ[ผู้สมัคร] บริษัทฯ จึงได้จัดทำและประกาศใช้แนวนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources
ที่อยู่ : 348 Ramkhamhaeng Rd., Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2351-1000 ต่อ 1106 หรือ 063-206-0366-7, 086-355-5377
โทรสาร : 0-2351-1555
โฮมเพจ : http://www.osotspa.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)