หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าทีมขาย (Japanese Restaurant) / HORECA

Sales Supervisor
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Scope of Work:

Horeca Management will be principally engaged in providing services, products, and marketing activities for hotels and premium outlets.  

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนงานขายและส่งเสริมการขายของสินค้าทุกชนิดในช่องทางการจำหน่าย HORECA โดยเน้นการกระจายสินค้า ส่งเสริมการขาย และทำกิจกรรมทางการตลาดตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
• กำหนดแผนการเยี่ยมร้านค้า และสร้างความสัมพันธ์ กระตุ้นการขาย (QDVP3) ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคุลมพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ
• เปิดร้านค้าใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ร้านค้ามีผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทจำหน่าย และครอบคลุมพื้นที่การขาย
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อผลักดันให้มีการบริโภคเพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้าและภาพลักษณ์สินค้าของบริษัท

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี ด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคและการขายช่องร้านอาหารญี่ปุ่น 3 ปี
• มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) ในช่องทาง HORECA เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
• มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ได้
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
 
 
ติดต่อสอบถาม
คุณฑิฆัมพร ทับสาร โทร. 02-785-5555 ต่อ 5568
สำนักทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การโรงแรม
เกี่ยวกับบริษัท

Thai Beverage Public Company Limited (“ThaiBev”) was established in 2003, owns 18 distilleries and 3 breweries in Thailand and distributes several significant brands consists of 3 segments, namely spirits, beer and non-alcoholic beverage under more than 100 brands. It also has significant operations in Scotland, producing malt Scotch whisky, vodka, gin, and liqueurs. Later, in 2006, ThaiBev was listed in the Singapore Exchange (“SGX”), and has since expanded its business from spirits to non-alcoholic beverage and food, to increase the variety of products that ThaiBev offers, improve the effectiveness of its logistics channels, and diversify the business’ risk. Today, ThaiBev is not only Thailand’s leading beverage producer, but also one of Asia’s largest producers.


ThaiBev’s are the production bases that are widely recognized for meeting internationally accepted standards and are environmentally friendly. From the sourcing of quality raw material, the standardized production and packaging processes, to effective by-product management, we are proud to deliver products and services that deliver to the needs of our consumers around the world. ThaiBev’s products are sold in 5 continents, over 90 countries all around the world with more than 1,100 direct sales teams across Thailand. We also have distribution centers and networks, locally and abroad, to ensure our products reach our consumers with quality.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Itthaporn
ที่อยู่ : อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 0-2078-5983
โทรสาร : -
โฮมเพจ : https://careers.thaibevgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)