หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าผ่ายอาหารสด ศูนย์กระจายสินค้า Tops Online

Fresh Food specialist manager
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการสินค้ากลุ่มอาหารสดใน Tops Online
2. วิเคราห์สินค้าเพื่อวางแผนในส่วนการสั่ง การจัดเก็บค้าได้อย่างถูกต้อง
3. ดูแลสินค้าหมดอายุ บริหารสินค้าเข้าออกคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
4. บริหารจัดการ Stock สินค้า อาหารสดได้อย่างเพียงต่อการขายสินค้าช่องทาง Online
5. รวบรวมข้อมูลupdate ข้อมูลรายงานสินค้าเข้าออก รวมถึงยอดสูญเสียของสาขา
6. ควบคุมการทำงานของ Picker และ Senior Picker อาหารสดตามเวลาการจัดสินค้าและส่งสินค้า
7. สอนและอบรมการจัดเก็บสินค้า รวมถึงการคัดเลือกคุณภาพสินค้าใก้แก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
8. ดูแลและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ในส่วนของอาหารสดทั้งหมด รวมถึงการใช้งานได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ:
• เพศชาย/ หญิง
การศึกษา:
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
คุณสมบัติเพิ่มเติม
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office เช่น excel สูตร Vlookup,Pivot Table
• มีความรู้สินค้าในกลุ่มอาหารสด เช่น ผักผลไม้ เนื้อ อาหารทะเลประสบการณ์:
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านแคชเชียร์และการใช้คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1-2 ปี
บุคคลิกและทักษะ:
• มีความเป็นผู้นำกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น ทำงานเป็นทีม, สามารถสื่อสารได้ดี, มีใจรักการบริการ, สุภาพเรียบร้อย มีความละเอียดรอบคอบและไม่มีประวัติการทุจริตหรือคดีความมาก่อน
ภาษา: ไทย

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ประกันชีวิต (Life insurance)
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม (Dental insurance)
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
CENTRAL Group is a leader in retail and service business in Thailand. To spearhead the conglomerate at global level, focusing on sustainable growth with strategy of excellence in “Branding”, People”, and “Synergy” and consolidating the strength of Central Group “ to be Number One” under the concept of “ One Group” The Group has established leadership positioning almost all business sectors we are in, namely: Department Store Group (DSG), Fast Moving Consumer Goods Group (FMCG) , Hardlines Group (HDLG), Officemate Group (OFMG), Central Pattana Group (CPN), Central Marketing Group (CMG) ,Centara Hotels and Resorts Group (CHR), and Central Restaurants Group (CRG).  
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณแบงค์
ที่อยู่ : 306 Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0635107583
โทรสาร : 0-2101-8153
โฮมเพจ : http://careers.centralgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)