หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อข้าว

Purchasing supervisor
บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (สัมพันธวงศ์)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบ
• วางแผนความต้องการวัตถุดิบ และออกใบส่งซื้อ (Purchase Order: P/O) เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ
• ต่อรองรายละเอียดในข้อตกลงการจัดซื้อกับผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
• จัดทำตารางการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อควบคุมปริมาณวัตถุดิบคงคลังและมีวัตถุดิบทันใช้ตามแผนการผลิตสินค้า
• วิเคราะห์ใบเสนอราคาวัตถุดิบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ และตรวจสอบราคามาตรฐานของวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง
• จัดหาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ผลิตวัตถุดิบตามที่ได้รับมอบหมายและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตวัตถุดิบ
• ดูแลงานด้านลดต้นทุนวัตถุดิบให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ
• เพศชาย เท่านั้น
• อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
• การศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า
• ควรมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 3 – 5 ปี
• จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อข้าวเปลือกเป็นหลัก และพืชไร่อื่นๆภายในประเทศ เช่น ข้าวโพด มันเส้น ถั่วเหลือง และถั่วอื่นๆ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สัมพันธวงศ์)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นผู้ผลิตสินค้า ส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและวัตถุดิบให้กับฟาร์มเลี้ยงสุกรและไก่ทั่วราชอาณาจักร
 
ชื่อผู้ติดต่อ : รัตนา รัตนทัศนีย์
ที่อยู่ : 1150-1158 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10160
โทรศัพท์ : 02-2218116-213
โทรสาร : 02-2244036
โฮมเพจ : http://www.nanapanagri.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด