หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ภาษาจีน (ปฏิบัติงานรามคำแหง 60/4)

Oversea Purchasing Chinese Speaking (ปฏิบัติงานรามคำแหง 60/4)
บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Sourcing oversea vendors and negotiation
 • Be the representative of overseas ODM/OEM (contract manufacturer) in Thailand
 • Coordination with ODM partners in overseas to produce/import
 • Gadget/Kitchenware/Nutraceutical / Cosmaceutical / Skin care project under customers' brandname to be able to deliver on time and meet customer's highest satisfaction
 • Negotiate / contact with ODM partners via email/telephone/face to face meeting
 • Cooperate with internal team including ODM sales team & Product team & Marketing team
 • Undertake any given assignments from the leader
 • Send Forecast and Purchase order to Vender
 • Follow up part delivery on time& confirm PO from Vendor


สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. กองทุนสวัสดิการเงินออมสมทบจากฐานเงินเดือน 5% นับจากฐานเงินเดือนที่มีการปรับทุกปี (พนักงานต้องมีอายุงาน 5 ปีขึ้นไป)
 3. ประกันสุขภาพกลุ่ม (IPD) กรณีผู้ป่วยใน (วงเงินตามนโยบายบริษัท)
 4. ค่ารักษาพยาบาล OPDกรณีผู้ป่วยนอก เบิกได้ 30 ครั้ง/ปี (วงเงินตามนโยบายบริษัท)
 5. เงินโบนัส (ปี ละ 1 ครั้ง ตามผลประกอบการ)
 6. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส จำนวน 5,000 บาท
 7. เงินค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด จำนวน 2,000 บาท
 8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ตามประกาศสวัสดิการของบริษัท)
 9. สวัสดิการซื้อหนังสือเพื่อพัฒนาความรู้
 10. สวัสดิการซื้อสินค้าของบริษัทและบริษัทในเครือในราคาพนักงาน
 11. ซื้ออาหารและเครื่องดื่มในร้านสวัสดิการพนักงานในราคาพนักงาน
 12. ตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
 13. วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี (เฉลี่ยหยุดปีละ 17-18 วัน ตามประกาศวันหยุดตามประเพณีของบริษัท)
 14. ลาเพื่อปฏิบัติธรรม ครั้งละไม่เกิน 7 วัน/ 2 ครั้งต่อปี
 15. ลาเพื่อการมรณกรรมของญาติ (ตามประกาศสวัสดิการของบริษัท)
 16. ลาเพื่อดูแล บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ธิดา เจ็บป่วย (ต้องมีใบรับรองแพทย์ )
 17. ลาเพื่อรับปริญญา (ไม่เกิน 3 วัน)
 18. วันหยุดในวันเกิด 1 วันต่อปี
 19. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (เมื่ออายุงานครบ 1 ปี ) 6 วันต่อปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นตามอายุงาน
 20. ลาเพื่อคลอดบุตร (ไม่เกิน 98 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 45 วัน)
 21. ลาบวชและเงินช่วยเหลืองานบวช (เมื่ออายุงานครบ 1 ปี )

**ทั้งนี้สวัสดิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท**


คุณสมบัติ
 • Female , Male
 • Age 28 - 35 years old.
 • Bachelor's degree or more in Business Administration ( International Trade and Logistics Management) or relevant
 • Good knowledge of International Trade and Logistic
 • Excellent English or Chinese (HSK 5 up) communication
 • Good command of Computer literacy
 • Ability of negotiation, detail oriented and problem solving
 • Excellent interpersonal skill and service-minded
 • Good relationship and positive thinking

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
เกี่ยวกับบริษัท
1577 Home shopping ผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Call Center แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้บริโภค และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ด้วยบริการที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปรียบเสมือนกุญแจสู่ความสำเร็จในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณแก๊ป
ที่อยู่ : รามคำแหง60/4
โทรศัพท์ : 087-345-2255
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.mindedge.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน มายด์เอจ จำกัด