หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าฝ่ายดูแลต้นทุนโครงการและสัญญาโครงการ (ปฏิบัติงานที่ Site งานสนามบินสุวรรณภูมิ

Project Cost & Contract Supervisor
ด่วนมาก!
Loxley (Corporate Center)
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (คลองเตย), สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

-รับผิดชอบงานด้านการจัดหาผู้รับเหมา

-เจรจาและจัดทำสัญญาจ้างผู้รับเหมา

-การตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

-การตรวจสอบและควบคุมรายรับและรายจ่ายของโครงการ

คุณสมบัติ

-อายุ 30 ปีขึ้นไป

-จบปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้ดี

-มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลต้นทุนโครงการ/สัญญาโครงการมาอย่างน้อย 10 ปี

-มีรถยนต์/จักรยานยนต์นำมาใช้งานได้

-มีความสามารถใช้การใช้ภาษาอังกฤษดี

- ปฏิบัติงานที่ Site งานที่สนามบินสุวรรณภูมิ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย), สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
คณะ : การเงิน
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Loxley Public Company Limited has operated its business for over 70 years.  It was founded on 15 January 1939 under the name Loxley Rice Company (Bangkok) Limited. Initially, the Company's main activities were exports of agricultural products of Thailand, including rice and timbers
For over seven decades, the business has grown from strength ot strength. In 1957, the Company's name was changed to Loxley (Bangkok) Company Limited and expanded its export businesses as well as distribution of foreign products including industrial products and advanced technology products. Due to its outstanding performance, the Company had attracted a huge number of leading local and foreign corporations, many of which later became the company's business partners. By the year 1988, with an aim to meet the ever-changing market demands, the Company expanded its business to cover technology.
On 1 April 1993 , the Company was transformed into a public company, being listed on the Stock Exchange of Thailand under the name of Loxley Public Company Limited. Our shares began to be traded on 25 January 1994 under the designation “LOXLEY” in the commercial group of stocks.
The Company has always committed to operating its business with a comprehensive range of products and services, focusing on sustainable growth in order to cater client's needs and to manage our assets in accordance with the value-added principle for maximum benefits of shareholders, employees, and the society
  
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณฌิลลิกา
ที่อยู่ : 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 023488360
โฮมเพจ :