หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

INTERNAL AUDIT (SUPERVISOR)
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำและสอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และระบบการทำงานของหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เก็บข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ เพื่อประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

3. กำกับดูแลการตรวจสอบของทีมงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

4. ประสานงานผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง

2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1 ปี

4. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบตามข้อบังคับของตลาดหลังทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • วันหยุดประจำปี/พักร้อน
 • อาหารมื้อกลางวัน
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างโครงการ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526 ดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านเหมืองอย่างครบวงจรเป็นหลัก อาทิ การวางแผนงานเหมืองและขนส่ง การปฏิบัติงานเปิดหน้าเหมือง การเป็นที่ปรึกษางานเหมือง และการบริการให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่และงานซ่อมบำรุง นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเชี่ยวชาญด้านการรับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภค เช่น ถนน ที่พักอาศัย เป็นต้น

ในปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดหน้าดิน ขุดขนดินและลิกไนต์ให้กับเหมืองลิกไนต์ ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโครงการ 7 (ปี 2551 – 2563) และโครงการ 7/1 (ปี 2554 – 2557) ซึ่งมีมูลค่าโครงการเท่ากับ 21,891 ล้านบาท และ 5,266 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากโครงการในประเทศ บริษัทได้รับสัมปทานงานขุด-ขน ดินและลิกไนต์ ณ เหมืองหงสา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะเวลาโครงการ 12 ปี (ปี 2558 – 2569) ภายใต้โครงการของ Hongsa Power Company Limited

สวัสดิการและผลตอบแทน:

1. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
2. ทุนการศึกษา
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. การพิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
5. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง (ในประเทศและต่างประเทศ)
6. ชุดเครื่องแบบพนักงาน
7. อาหารกลางวัน
8. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
10. ตรวจสุขภาพประจำปี 
ที่อยู่ : 47/10 Soi Amornpan 4, Vibhavadi-Rangsit Road, Lardyao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-0888
โทรสาร : 0-2941-0881
โฮมเพจ : http://www.sahakol.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)