หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ

็HR & Admin Supervisor
ด่วนมาก!
บริษัท โซรอน ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ฉะเชิงเทรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

2.ประเมินผลและติดตามการฝึกอบรม

3.ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.ดูแลการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดอบรม ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

5.จัดทำเอกสารลดหย่อนภาษีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมยื่นแบบแสดงส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี

6.รับผิดชอบงานสรรหาพนักงานรายวัน (คนไทยและต่างด้าว)

7.จัดการเรื่องเอกสารการจ้างต่างด้าว,MOU และอื่นเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างต่างด้าว

8.ติดต่อประสานงานจัดหางานจังหวัด เรื่องเอกสารต่างด้าว การต่ออายุ และอื่นๆ

9.จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการประสานงาน ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแก่พนักงานชาวต่างชาติผ่านระบบ single Window


คุณสมบัติ

- เพศชาย หรือ หญิง

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

- ประสบการณ์การทำงานด้านทรัพยากรบุคคล 8 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นผู้จัดการโรงงานมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี


Job Location : Sala Daeng, Bang Nam Priao, Chachoengsao 
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 - 15 ปี
สถานที่ : ฉะเชิงเทรา
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : จิตวิทยา
สาขา : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารงานบุคคล
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขา : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
คณะ : สังคมศาสตร์
สาขา : รัฐศาสตร์
คณะ : อื่นๆ
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
ประกอบกิจการศูนย์ทดลอง ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ปรับปรุง และเพาะขยายพันธุ์พืชเมืองหนาวทุกชนิด 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปรียาภรณ์ เรืองสวัสดิ์
ที่อยู่ : 183 อาคาร รีเจ้นท์ เฮ้าส์ ชั้นที่ 15 ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 080-495-9295
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โซรอน ไบโอเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด