หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

HR Supervisor
บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด
การตลาด
กทม. (บึงกุ่ม)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- งานผังโครงสร้างผู้ปฎิบัติงาน ดำเนินการปรับปุงผังโครงสร้าง หน่วยงาน ตำแหน่งงาน และผู้ปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท รวมถึงสรุปอัตรากำลังเพื่อวางแผนการสรรหา
- ควบคุมดูแลด้านการสรรหา ว่าจ้าง สัญญาจ้างต่าง ๆ
- งานด้านกฎระเบียบบริษัท ข้อบังคับการทำงาน จัดทำประกาศงานต่างๆ ของบริษัทฯ
- งานกิจกรรมพนักงาน และแรงงานสัมพันธ์
- งานฝึกอบรมพนักงาน
- งานนโยบายของบริษัท
คุณสมบัติ
 บุคลิกภาพที่ดีในการติดต่อประสานงาน
- ประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถในหลักการ และกระบวนการด้าน HRM & HRD
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Micosoft Office ในระดับดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บึงกุ่ม)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : นิติศาสตร์
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สวัสดิการ
  • Incentive เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง(เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
  • ท่องเที่ยวต่างประเทศ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • วันหยุดตามประเพณี
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด

องค์กรด้านการตลาดแบบครบวงจร 360 องศา ที่มากด้วยประสบการณ์และกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับผู้บริโภค เราคือทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำกิจกรรมด้านการตลาด เราจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคเพื่อการเข้าถึงเป้าหมายในทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดการรับรู้แบรนด์ให้มากที่สุด และมีการพัฒนาแบบคลอบคลุมในหลายช่องทางทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงให้ผู้ซื้อมีการซื้อสินค้าในหลายช่องทาง และผลักดันยอดขายของแบรนด์นั้น ๆ เราสร้างการเชื่อมต่อและส่งมอบความเป็นที่สุดของแบรนด์ระดับโลก จุดแข็งของเราคือ การวางแผนงานระหว่างผู้คนและการประมวลผลของระบบงาน
 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 02-1183999 ต่อ 209
ที่อยู่ : 51/859 Soi Nuanchan 34, Nuanchan, Bungkum, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 0-2118-3999
โทรสาร : 0-2118-2406
โฮมเพจ : http://mspaceasia.com