หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าฝ่ายผลิต

บริษัท เค เจ ซี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
การผลิต
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบงานด้านการวางแผนผลิตทั้งหมด

- ควบคุมดูแลงานผลิตและพนักงานใต้บังคับบัญชา

- จัดทำสต็อกสินค้าสำหรับไลน์ผลิต

คุณสมบัติ

- อายุ 28 -35 ปี มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

- ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Open office, Microsolf, Internet ฯลฯ)

- มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงาน

- มีความอดทนและมุ่งมั่นในการทำงาน

- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเป็นอย่างสูง 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
-เงินประกันสังคม
-เงินกองทุนเงินทดแทน
ประกันอุบัติเหตุ
-ตรวจสุขภาพประจำปี
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โบนัส
- เบี้ยขยัน

เกี่ยวกับบริษัท
มุ่งเน้นนโยบายในด้านคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพ และได้คัดสรรวัตถุดิบในการทำ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกสาหร่ายโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่มีความรู้ความชำนาญในการคัดสรรสาหร่ายมาเป็นวัตถุดิบ และปรับปรุงรสชาติในการผลิต 
ที่อยู่ : 26/10-11 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2529-1206-7
โทรสาร : 0-2529-1204
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เค เจ ซี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด