หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าฝ่ายผลิต

Production Supervisor
ด่วนมาก!
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ควบคุมคุณภาพการผลิตและการบวนการผลิต

2.ควบคุมการทำงานของพนักงาน

3.สรุปยอดการผลิตและการบริหารงานด้านทุนการผลิต

4.ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

5.บริหารค่าล่วงเวลาของพนักงานและประสิทธิภาพการผลิต

6.แก้ไขปัญหาหน้างาน / ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ

7. ปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ

1.อายุ 23 ปี ขึ้นไป

2.จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป/ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร/ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

3.สามารถทำงานเป็นกะได้ 

4..มีความสนใจในด้านการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

5.มีลักษณะความเป็นผู้นำสามารถแก้ไขปัญหา และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

6.สามารถทำงานได้ภายใต้นโยบายของบริษัท

7.มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : อุตสาหกรรมอาหาร
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • รถรับ-ส่ง
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งของประเทศ ผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลา เช่น ปูอัด ชิคูว่า เต้าหู้ปลา และอื่นๆ ส่งจำหน่ายทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ภายใต้ตราสินค้า พีเอฟพี (PFP) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000,ฺBRC, ISO 14001, OHSAS18001, HAL-Q, HALAL,SMS, TLS 8001,HAS23000

 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฐานิตย์ พรมทองบุญ
ที่อยู่ : 27/4 หมู่ 7 ถ. เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-303999, 081-9634721
โทรสาร : 074-303909
โฮมเพจ : http://www.pfp-pacific.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด