หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าหน่วยผลิต

็Head of Production
บริษัท 21ซันแพสชั่น จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• บริหารจัดการและวางแผนการทำงาน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน
• สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาส่งมอบ
• วางแผน ควบคุม และติดตามผลการบริหารงานประจำวันของหน่วยงานต่าง ๆ และสรุปผล KPI
• ดูแลเกี่ยวกับ GMP, ISO 9001:2008, Kaizen, 5ส, Production plan และ TQM
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย/หญิง อายุ 30-37
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปีในด้านการจัดการบริหารโรงงาน
• มีความรู้ทางด้านกระบวนการผลิต
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, ISO 9001:2008, Kaizen, 5ส, Production plan และ TQM
• มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามหลักวิชาการได้ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
• บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี
• ละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
• เปิดใจเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
21sunpassion
วัฒนธรรมองค์กร
- เป็นบริษัทเล็กที่กำลังเติบโต เกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ความยืดหยุ่นสูง
- ฟีดแบ็คกันตรงไปตรงมาในทุกระดับ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีที่สุด
- สนุก กดดัน และท้าทายความสามารถ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : นารีรัตน์ (แอ้)
ที่อยู่ : 101 อาคารกริฟฟิน ชั้น 12A ห้อง 12A01 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 093-142-3549
โฮมเพจ : http://bearhouse
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท 21ซันแพสชั่น จำกัด