หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

Lead Hardware Engineer (Electronics R&D)
ด่วนมาก!
บริษัท ยูนิกซ์คอน จำกัด
ไอที - ฮาร์ดแวร์
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาวงจรอิเล็กทรอนิกส์(PCB Circuit Design) ด้วยโปรแกรม Altium, PROTEL ที่เป็นสินค้าหลักของบริษัท รวมถึงพัฒนาสินค้าใหม่ (Product R&D) เขียน firmware ควบคุมด้วย C++ สำหรับควบคุม Micro Controller ตระกูล STM32,ARM,Atmel วางแผนการผลิต,ควบคุมการผลิตไปยังโรงงาน และบริหารงานลูกทีม เพื่อให้ส่งงานทันเวลา ต้องสามารถประกอบและตรวจสอบวงจรด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่นออสซิลโลสโคป บริหารจัดการและออกแบบระบบงานไห้กับลูกทีม Working Process Engineer มีความสามารถรับผิดชอบในหน้าที่
 • ออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาวงจรอิเล็กทรอนิกส์(PCB Circuit Design) ด้วยโปรแกรม Altium, PROTEL ที่เป็นสินค้าหลักของบริษัท รวมถึงพัฒนาสินค้าใหม่ (Product R&D)
 • เขียน firmware ควบคุมด้วย C++ สำหรับควบคุม Micro Controller ตระกูล STM32,ARM,Atmel
 • วางแผนการผลิต,ควบคุมการผลิตไปยังโรงงาน และบริหารงานลูกทีม เพื่อให้ส่งงานทันเวลา
 • ต้องสามารถประกอบและตรวจสอบวงจรด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่นออสซิลโลสโคป
 • บริหารจัดการและออกแบบระบบงานไห้กับลูกทีม Working Process Engineer
 • มีความสามารถรับผิดชอบในหน้าที่
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ทำงาน 5-10ปี มีความเข้าใจอย่างดีในการในการออกแบบและพัฒนา micro controller ในกลุ่ม IoT ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม มีความรู้ในเรื่องการเลือกใช้ IC,Module หรือ Protocal การส่งข้อมูลต่างๆ เช่น Modbus,RS485,RS232,I2C เป็นต้น ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสามารถในการบริหารจัดการงานและเวลาอย่างดี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 5-10ปี
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารคนและเวลา รวมถึงโปรเจ็ก ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • มีความเข้าใจอย่างดีในการในการออกแบบและพัฒนา micro controller ในกลุ่ม IoT ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ในเรื่องการเลือกใช้ IC,Module หรือ Protocal ต่างๆ รวมถึงการทำ Data Isolation,Noise Cancellation
 • ต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความสามารถในการบริหารจัดการงานและเวลาอย่างดี

สิ่งที่พิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถเขียนโปรแกรมบน PLC ได้
 • ออกแบบวงจรไฟฟ้าในตู้ควบคุม Switch Board , MDB
 • เขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java,Java Script,Python,Node.JS ได้

สถานที่ทำงานหลัก

 • ถนน กิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 (หลังสนามบินสุวรรณภูมิ)
 • https://goo.gl/maps/8FDXDFWah9EY2HvK8


ข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท (เว็ปไซต์ และ Company Profile) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเลคทรอนิกส์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • วันลาพักร้อน 12วัน/ปี
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13วัน/ปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Unixcon Co.,Ltd (Evergrow)Provide an automation industrial greenhouse solution. More information visit www.evergrow.me 
ชื่อผู้ติดต่อ : ภุชงค์ วงษ์ทองดี
ที่อยู่ : 399/100 หมู่ 13 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ, อ.บางพลี, สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0897619333
โฮมเพจ : http://www.evergrow.me