หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าสำนักงานประจำโรงงาน

Chief of General Affairs
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , เฟอร์นิเจอร์ , การผลิต
สุราษฎร์ธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

: จัดการและดูแลงานทรัพยากรบุคคลและธุรการสำนักงาน และโรงงานผลิต เชื้อเพลิงอัดเม็ด บริษัท สยามไบโอแมสโปรดัก-เซาท์พระแสง จำกัด

ซึ่งเป็นธุรกิจด้านพลังงานทดแทน อาทิ งานจัดซื้อ งานบุคคล งานบัญชีการเงิน งานธุรการโรงงาน งานรักษาความ

ปลอดภัย ฯลฯ

: ประสานงาน และปฏิบัติงานสนับสนุน ช่วยเหลือให้โรงงานสามารถผลิตงานได้ตามที่บริษัทกำหนด

: ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในท้องที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

: ดูแลระเบียบทั่วไปภายในพื้นที่โรงงาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโรงงาน

: ประสานงานกับสำนักงานส่วนกลาง(อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ) ในเรื่องงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

: ปริญญาตรี อายุ 35 ปีขึ้นไป

: สามารถปฏิบัติงานประจำโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

: มีประสบการณ์ด้านงานธุรการโรงงาน, งานบริหารทรัพยากรบุคคล, งานจัดซื้อ ฯ ในระดับปฏิบัติการ

  อย่างน้อย 10 ปี และระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี 

: มีทักษะการประสานงานที่ดี มีความเป็นผู้นำ และมีความมุ่งมั่นต่อผลสำเร็จของงาน 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : สุราษฎร์ธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- บริการรถรับ - ส่งพนักงาน
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน สำหรับงานสำนักงานและ 6 วันสำหรับงานโรงงาน
เกี่ยวกับบริษัท
Siam Steel International Plc., the listed company on the Stock Exchange of Thailand, is part of Siam Steel Group which is Thailand's leading manufacturer of steel products since 1953. We are Thailand's leading manufacturer of Prefabricated Building under brand name "Lucky" Hi-Tech Building System and Steel Furniture under brand name "Lucky", "Kingdom", "Okamura", "Chitose" and "Pilot" including Movable and Built-in Wooden Furniture as well as decorative works. Our products are exported worldwide.

 Presently, we have entered into Renewable Energy Business such as Biomass Fuels, Solar Farm, etc. and already invested in 16 MW Solar Farm in Japan.

 As for biomass fuels, we have set up intergrated business;
- Forestry / Plantation
- Manufacturing facilities for wood chips, wood pellets and torrefied wood         pellets
- Logistics & services center
Our biomass fuels are mainly exported to Japan and worldwide markets.
 
We are looking for highly motivated and enthusiastic individuals to join our exciting expansion.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 51 Moo 2 Poochao Rd., Bangyaprak, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
โทรศัพท์ : 0-2384-3000,038-570-211-6,0-2384-2876,0-2384-3040
โทรสาร : 0-2384-2326,0-2384-2330,0-2394-2873
โฮมเพจ : http://www.siamsteel.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)