หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าส่วนการตลาดออนไลน์

Marketing Online Section Head
ด่วนมาก!
บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางเขน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผนงานการตลาดโครงการ

- วางแผนกิจกรรมการตลาด

- ความคุม ติดตาม ประเมินผลกิจกรรมทางการตลาด

- ประสานงาน และเจราจาต่อรองภ่ยในและภายนอกองค์กร

- พัฒนารูปแบบงาน หรือปรับปรุงสื่อต่างๆ

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- เพศ ชาย/ หญิง 

- อายุ 28 - 45 ปี 

- มีประสบการณ์ตรงด้านการตลาดอสังหาอย่างน้อย 5 ปี

- มีภาวะผู้นำ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้

- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวชักจูงใจดี

- สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางเขน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา : การตลาด
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ "เดอะคิวบ์ คอนโด " The Cube Condo
เริ่มก่อตั้งจากคณะบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 20 ปี นำโดย คุณภูมินทร์ ปิยะวานิชย์ และคุณวิชิต อำนวยรักษ์สกุล ด้วยเล็งเห็นการขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง โดยเฉพาะ คอนโดมิเนียมซึ่งมีความต้องการสูงอย่างต่อเนื่อง และจากศักยภาพ ของที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่บริษัทถือครองอยู่หลายแปลง ตั้งแต่ปี 2554 จึงเริ่มพัฒนาและบริหารธุรกิจคอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ The Cube Condominium (เดอะ คิวบ์ คอนโดมิเนียม) จนปัจจุบันนี้ มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว 11 โครงการและยังมีอีกหลายโครงการ ที่กำลังจะเปิดตัวอีกในอนาคตอันใกล้

ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาคอนโดมิเนียมให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้ ซื้อในทำเลนั้น ๆ ให้มากที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์และมีมาตรฐานที่สูงที่สุด พร้อมสิ่ง อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน ให้เกิดความคุ้มค่าและพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค ทั้ง การเข้าพักอาศัยเองแบบครอบครัวและการลงทุนในอนาคต

T: Teamwork บุคลากรที่สำคัญทุกระดับ ทุกฝ่าย ที่พร้อมจะก้าวไปด้วยกันอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ
H: Highlight พร้อมด้วยทุนจดทะเบียนในการบริหารและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
E: Excellent บนทำเลศักยภาพ ทั้งอยู่อาศัยและลงทุน ใกล้แหล่งเศรษฐกิจ แหล่งงาน และการศึกษา
C: Condominium โครงการคุณภาพ มีระดับพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน คุ้มค่าต่อการลงทุน
U: Unity ดูแลลูกค้าเต็มที่ มีความใส่ใจทุกรายละเอียด สร้างสรรค์บรรยากาศแห่งความสบายใจ
B: Broaden นำบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน
E: Eternity คำขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ The Cube Condominium ตลอดมาและตลอดไป
 
ชื่อผู้ติดต่อ : pornpimol
ที่อยู่ : 90 ถนน วัชรพล แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2945-4507
โฮมเพจ : http://www.thecube-condo.com