หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าส่วนฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ (TN)

Songkla Canning Public Co., Ltd.
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
กำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบงานฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง (Can) และถุง (Pouch) ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และเหมาะสมกับประเภท ขนาด จำนวนของผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและควบคุมการกำหนดอุณหภูมิ ระยะเวลา การทำให้เย็น (Cooling/Draining) การเข้าอบ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน และส่งมอบให้แผนกจัดเก็บผลิตภัณฑ์ต่อไป
คุณสมบัติ
1. การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ,วิทยาศาสตร์การอาหาร , การจัดการอุตสาหกรรม ,วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในด้านสายการผลิตหรือควบคุมคุณภาพในโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความเป็นผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายได้อย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word ,Excel ,Power point ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, GMP และมาตรฐานอื่น
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีการอาหาร
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา : วิศวกรรมอาหาร
สวัสดิการ
• โบนัสประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันชีวิตหมู่
• ประกันสังคม
• ชุดฟอร์มพนักงาน
• หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• รถรับส่งพนักงาน
• สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, เงินค่าฌาปณกิจศพ เป็นต้น
เกี่ยวกับบริษัท
         ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2524  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6  ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ   ประกอบด้วยกุ้งกระป๋อง   ปูกระป๋อง และหอยกระป๋อง  ปี 2537  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  180  ล้านบาท ใช้ชื่อเป็น  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด ( มหาชน )    ปัจจุบัน เพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น  360  ล้านบาท  มีสายการผลิตสินค้า คือ ปลาทูน่า อาหารทะเล และอาหารสัตว์เลี้ยงในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ  

 
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 2 ถนน กาญจนวนิช ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-300-700-8
โทรสาร : 0-7444-7101, 0-743-4009
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน Songkla Canning Public Co., Ltd.