หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าหน่วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

Occupational Health and Safety Supervisor
บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
นนทบุรี
คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง, หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 180 ชม. พร้อมหลักสูตรเพิ่มเติม 42 ชม.
• อายุ 22 - 35 ปี
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

ความสามารถพิเศษ:

• สามารถทำหน้าที่วิทยากรอบรมด้านความปลอดภัย,  
• มีภาวะความเป็นผู้นำ, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, สามารถขับรถยนต์ได้
• มีใบขับขี่

สิ่งที่ต้องมี/ต้องการ:

1. มีความรู้ด้านการดับเพลิง, เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บฯ
2. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้

เงินเดือน (โดยประมาณ) 15,000 - 30,000 ถ้ามีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกี่ยวกับบริษัท
Chia Meng Group first came into existence in 1937 as a small rice mill in Bangsue, Bangkok, under the name Chia Meng Rice Mill Partnership, with a registered capital of Bht. 150,000 and a modest produ ction capacity of 250 tons of paddy/month. Enjoying steady growth from the beginning, the company started, in 1955, to export Thai Jasmine rice under the names “Golden Phoenix” and “Phoenix”, or known in Chinese as and “ Hong Thong” at home in Thailand. The trademark “Hong Thong” or “Golden Phoenix”, identified by the image of a phoenix depicted in tradition Thai style quickly gained acceptance from consumers both at home and abroad. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 7 Nonthaburi Road, Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000
โทรศัพท์ : 0-2832-2852, 0-2832-2899
โทรสาร : 0-2832-2828
โฮมเพจ : http://www.bscm.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด