หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกการตลาด (สาขาอุบลราชธานี)

Marketing Supervisor
บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เฟอร์นิเจอร์
อุบลราชธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดประจำปีของโรงพยาบาลฯได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
• สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมให้บรรลุผลด้านยอดขาย
• มีการจัดทำการวิจัยทางด้านการตลาด
• ดูแล กำกับ พัฒนาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์สื่อสารทางการตลาดทุกช่องทาง
• ดูแลบริหารจัดการ และพัฒนา งานด้านการตลาดทั้งระบบของโรงพยาบาลฯ
• ติดต่อเจรจาส่งเสริมการขายกับคู่ค้าทางธุรกิจ
• การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
• ชาย-หญิง อายุ 30-35 ปี
• ปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์บริหารงานการตลาดโรงพยาบาล
• มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ
• สามารถคิดงานและทำงานรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : อุบลราชธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • ลาบวช
  • สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เงินช่วยเหลือวาระต่างๆ
  • โบนัส / ปรับเงินเดือนประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน  เฟอร์นิเจอร์บ้าน  และนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้าน โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่า 35 ปี

ด้วย “วิสัยทัศน์” ของบริษัท ในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเติมเต็มความสุขและคุณภาพชีวิตทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัย ทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการของโมเดอร์นฟอร์มสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า “An Innovative Living Experience” ซึ่งจะช่วยส่งต่อประสบการณ์ใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบ ที่สะท้อนได้ถึงความเป็น Premium & Quality ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด
มีเป้าหมายเจาะตลาดเฟอร์นิเจอร์ 2 กลุ่มใหญ่คือ เฟอร์นิเจอร์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์บ้าน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสินค้าหลักดังนี้

• Modernform Workplace เฟอร์นิเจอร์สำนักงานครบวงจร ที่สร้างสรรค์บรรยากาศและแรงบันดาลใจที่ดีในการทำงาน
• Modernform Exclusive Living เฟอร์นิเจอร์บ้านที่เน้นทั้งความหรูหรา มีรสนิยม และความทันสมัย สำหรับลูกค้าระดับกลางถึงบน
• Modernform Kitchen เฟอร์นิเจอร์ชุดครัวที่โดดเด่นด้วยดีไซน์และเน้นการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการออกระบบแบบให้มีความทันสมัย สวยงาม ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอย
• Modernform Home Decorative Products  ธุรกิจนำเข้าวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และวัสดุเพื่อการตกแต่งภายใน ซึ่งเป็นธุรกิจแรกเริ่มของบริษัท และเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจหลักที่สร้างความแตกต่างและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้เลือกสรรด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 699 Modernform Tower, 24th floor, Srinakarindr Road, Suanluang, Bangkok 10250
โทรศัพท์ : 0-2094-9600
โทรสาร : 0-2722-8180
โฮมเพจ : http://www.modernform.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)