หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ (PC)

ด่วนมาก!!!
Songkla Canning Public Co., Ltd.
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางแผนงาน กำกับ ตรวจสอบ การจัดซื้อวัตถุดิบภายในประเทศให้ได้คุณภาพ ปริมาณ ขนาด ตามที่กำหนดและทันเวลา รวมทั้งติดตามเอกสาร MCPD และเอกสารประกอบ MCPD ให้ได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ประสานงานกับฝ่ายวางแผนฝ่ายห้องเย็น และฝ่ายประกันคุณภาพในการจัดซื้อวัตถุดิบให้ได้คุณภาพและปริมาณที่ต้องการ พิจารณาคัดเลือก ตรวจสอบผู้ขายที่มีศักยภาพ และสามารถปฎิบัติตาม Code of Conduct ของกลุ่ม Thai Union ได้ ประสานงานและรักษาสัมพันธภาพกับผู้ขายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตรวจสอบวัตถุดิบเบื้องต้นเชิงกายภาพ ศึกษาคู่แข่งและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อการทำงาน ตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปการรับเข้าวัตถุดิบ ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานผู้ตรวจประเมินผู้ขาย กำกับดูแลการทำงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ของโรงงาน โดยพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านความปลอดภัยด้านอาหาร,คุณภาพ,ความเป็นแท้และถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัติ
1.การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
2.หากมีประสบการณ์ 3 ปีงานด้านจัดซื้อวัตถุดิบในโรงงานผลิตอาหารแปรรูปมาแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Word, Excel, Power point เป็นอย่างดี
4.มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
5.สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
6.มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, GMP และมาตรฐานอื่น
7.สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา : การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการ
คณะ : การจัดการ
สาขา : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
• โบนัสประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันชีวิตหมู่
• ประกันสังคม
• ชุดฟอร์มพนักงาน
• หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• รถรับส่งพนักงาน
• สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, เงินค่าฌาปณกิจศพ เป็นต้น
เกี่ยวกับบริษัท
         ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2524  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6  ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ   ประกอบด้วยกุ้งกระป๋อง   ปูกระป๋อง และหอยกระป๋อง  ปี 2537  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  180  ล้านบาท ใช้ชื่อเป็น  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด ( มหาชน )    ปัจจุบัน เพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น  360  ล้านบาท  มีสายการผลิตสินค้า คือ ปลาทูน่า อาหารทะเล และอาหารสัตว์เลี้ยงในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ  

 
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 2 ถนน กาญจนวนิช ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-300-700-8
โทรสาร : 0-7444-7101, 0-743-4009
โฮมเพจ :