หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานที่ราชบุรี)

Maintenance Supervisor
บริษัท กรไทย จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ราชบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมและดูแลเครื่องจักร ทุกประเภทภายในโรงงานให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. จัดวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร
3. ตรวจสอบและตรวจเช็คเครื่องจักรหรือวัสดุ อุปกรณ์ที่หมดอายุการใช้งานและทำการซ่อม
4. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกเพื่อให้งานเป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตาม
5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้จัดการโรงงานมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวไฟฟ้า, วิศวเครื่องกล หรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรในการผลิตอาหารประเภทผง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารงานซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักร
4. ปฎิบัติงานที่โรงงานจังหวัดราชบุรีได้ หรือถ้าเป็นคนจังหวัดราชบุรีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ถ้าเป็นคนพื้นที่ จ.ราชบุรีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ราชบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
• โบนัสตามผลประกอบการ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินสมทบประกันสังคม,งานเลี้ยงประจำปี,เสื้อฟอร์มพนักงาน
เกี่ยวกับบริษัท
" Driving forces underlying our business operation reflect the facts that we shall exist to manufacture and deliver high-quality products, specifically food andbeverage in order to substitute our country's reliance on imported goods. Towards becoming an active participants in national industrial development, wecreate local jobs and incomes for Thai workforce, as well as offering chioces forThai customers to use quality products that are reasonably priced and made byThai entreprenuer "
 
ที่อยู่ : 413 Soi Khema, Patanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250
โทรศัพท์ : 0-2319-3455 ต่อ 533
โทรสาร : 0-2319-3456
โฮมเพจ : http://www.kornthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กรไทย จำกัด