หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกบริหารงานกฎหมาย

SUP.LM
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารงานกฎหมายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • เจรจา ต่อรองเงื่อนไข หาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทในการทำนิติกรรมสัญญา
 • จัดทำสัญญา และตรวจสอบร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • งานบังคับคดีต่างๆ
 • งานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
คุณสมบัติ
 • อายุตั้งแต่ 30 - 50 ปี
 • มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา สุขภาพแข็งแรง
 • ขยัน อดทน มีจิตสำนักในด้านความปลอดภัย
 • มีความด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายจัดซื้อภาครัฐ กฎหมายควบคุมอาคารเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการเจรจา  ติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
 • สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์  MS Office  ได้าและมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 6 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
NL Development Public Company Limited was founded on December 3rd, 1981 by Mr. Poomson Rojlertjanya. As a trustworthy and professional construction company in Bangkok, Thailand, we, NL Development Public Co., Ltd., execute and manage all types of civil engineering construction. Some of our construction works include structural, architectural, interior decoration, landscaping, hardscaping and the installation of utilities system-M&E, fire protection, elevator, security system, sound and audio-visual system-and all other related facilities for our clients from both public and private sectors.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR
ที่อยู่ : 70 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2880-0700 Ext.7715,7701,0-2435-1054,0-2879-0850,0-2880-0481
โทรสาร : 0-2051-0636
โฮมเพจ : http://www.nld.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)