หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกบัญชีธุรกิจ

Chief Accountant
ด่วนมาก!
บริษัท อาซาฮี บราส - ร็อด จำกัด/บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (ป้อมปราบฯ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบเอกสารบัญชีด้าน AP, AR, GL ,Cost, Asset
 • ตรวจสอบรายงานภาษี ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1,2,3,53 และยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต
 • ตรวจสอบแบบต่างๆ ที่ต้องยื่นต่อหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น ประกันสังคม, กองทุนทดแทน ฯลฯ
 • จัดทำประมาณการงบการเงินประจำเดือน, ไตรมาศ และประจำปี
 • จัดทำ และตรวจสอบงบการเงินประจำปี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51, 50
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง, มีความซื่อสัตย์, สามารถบริหารจัดการทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
 • สามารถให้คำปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ป้อมปราบฯ)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
กว่า 50 ปี ที่กลุ่มบริษัทจินดาสุขได้ดำเนินธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประปาภายใต้ตราสินค้า ASAHI ATACO SANWA และ RAMBO ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับผู้นำตลาดส่วนราชการที่ให้บริการระบบประปาและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จากประสบการณ์ที่ยาวนาน และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเรากำลังสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อเข้าร่วมและก้าวสู่ความสำเร็จขององค์กรในระดับต่อไป 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวรรณา, คุณวันทนา, คุณสุชาดา
ที่อยู่ : 99 ถนน มหาจักร แขวง วัดเทพศิรินทร์ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร (ซอยสวนมะลิ1 ตรงข้ามวัดเทวีวรญาติ) 10100
โทรศัพท์ : 02-129-5499 ต่อ 622-3
โทรสาร : 02-129-5481
โฮมเพจ : http://www.sanwa.co.th
คีย์เวิร์ด : AP , AR , GL , Cost , Asset , ภ.พ.30 , ภ.ง.ด. , รับจ่าย , Cashflow , Account Payable , Vat , Tax , Accounting , Billing , ตรวจสอบบัญชี , บัญชีลูกหนี้ , บันทึกภาษี , ตรวจ Audit , Receivable , ลูกหนี้ , Pivot , V-lookup , Sap , Express , ออกใบแจ้งหนี้ , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภพ.20 , บัญชีเจ้าหนี้ , Account Receivable , สินทรัพย์ , Asset Management , ทรัพย์สิน , การจัดการสินทรัพย์ , ตรวจสอบทรัพย์สิน , บัญชีแยกประเภท , ค่าใช้จ่าย , ภาษีอากร , Cost Accounting , Costing , รับ-จ่าย , Cpd Licence , เร่งรัดหนี้สิน , วางบิล , ทำใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , Income , Income Audit , ตรวจสอบรายได้ , Audit , Reconcile , ยื่นภาษี , Statement , Petty Cash , ระบบเงินสดย่อย , เงินสดย่อย , Payroll , Banking , บัญชีรับ , บัญชีจ่าย , ตรวจสอบภาษี , Tax Audit , Tax Consult , ภงด. , Accountant , เจ้าหนี้ , Finance & Accounting , Invoices Transaction , Ic , Cfp , Ft-tir , nvr , Lpc Test , Pcb , ภาษี , Acc , การเงิน , งานบัญชี , Finance , วิเคราะห์การเงิน , วิเคราะห์การลงทุน , บัญชีซื้อ , บัญชีขาย , วิเคราะห์งบการเงิน , วิเคราะห์ต้นทุน , Accounts Receivable , บัญชีรายจ่าย , Corporate Accounting , บัญชีภาษี , บัญชีและการเงิน , บัญชีด้านจ่าย , Express Program , Erp , Cash Flow , Vlookup , Pivot Table , Oracle , Ifrs9 , Liability , Product Liability Insurance , Debt , Liability Insurance , Sc Asset , พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ , Pnd3 , Pp30 , Account Receivables , Sun System , Cash , Finance And Accounting , Gaap , Ifrs , ภงด.3 , ภงด.53 , Formula , ภ.พ.36 , ภธ.40 , ภงด.2 , ภงด.54 , บริหารบัญชี , Tax Invoice , งบประมาณ , ปิดงบ , Accounting Firm , Accounts Receivables , Accounts Payable , Share Service , บัญชีการเงิน , Ap Accountant , Ar Accountant , Gl Accounting , Fixed Asset Accounting , Payable Accounting , Prepare Financial , กำหนดราคาสินค้า , Pricing , ต้นทุน , Cost Planning , คำนวนต้นทุน , Managemnet Accounting , Accounting Support , Bookkeeping , External Audit , Financial Accounting , Full Set , Internal Audit , Gst