หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกปฎิบัติการโลจสติกส์ (Panel Plus)

Section Head - Logistics (Panel Plus)
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- เจรจาต่อรอง ค่าระวางเรือที่ส่งออกผ่านท่าเรือกรุงเทพฯแหลมฉบัง สงขลา ปีนัง หรือกลัง

- จัดทำสัญญา ค่าระวางเรือล่วงหน้ารายเดือนสำหรับการส่งออกทางตู้คอนเทนเนอร์ไปต่างประเทศ สัญญาขนส่งต่างประเทศและรถไฟ

- ประสานงาน กับฝ่ายขายต่างประเทศเพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการจองเรือล่วงหน้า และกับแผนกโลจิสติกส์และปฏิบัติการส่งออก (โรงงานหาดใหญ่) (โรงงาน) เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการลากตู้เปล่า การบรรจุสินค้าและประสานงานกับขนส่งในการคืนตู้หนักให้ทันตาม Closing Time ที่กำหนด

- จัดทำตารางการจองเรือ (Booking Plan) และกระจายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

- ตรวจสอบความถูกต้องในการวางบิลค่าระวางเรือของสายเรือและค่าขนส่งต่างประเทศ หรือ Freight Forward

- ออกแบบและจัดทำมาตรฐานการปฎิบัติงาน (SOP: Standard Operation Procedure) ของแผนกส่งออก

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ /ขนส่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารขนส่ง

- ทักษะเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งออก และความรู้ด้านการจัดทำเอกสารส่งออก 

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี

- ทักษะด้านการประสานงานและเจรจาต่อรอง

- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office)

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

สถานที่ปฏิบัติงาน
- คลองเตย

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : โลจิสติกส์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
  • Life insurance (ประกันชีวิต)
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยังยืน บนวิสัยทัศน์ "เราาจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่าสร้างอนาคตให้กับสังคม" โดยยึดมั่นปรัชญา "มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เชื่อในคุณค่าของคน ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม" 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 2 Ploenchit Center Bldg.,3rd Floor. Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2794-1000
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด