หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกผลิต

Supervisor
บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

•วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถออกได้ตามแผนที่กำหนด

•ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย

•ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ •ส่งสินค้าทันเวลาสินค้าไม่ขาดส่งให้กับลูกค้า

•ร่วมจัดทำหลักสูตรการอบรมของหน่วยงานพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การวัดผล

•สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในกระบวนการผลิต

•ดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามแผนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด

•อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

•เพศ : ชาย ,  หญิง

•อายุ(ปี) : 30 - 40 ปี •ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

•ประสบการณ์(ปี) :มีทักษะมีประสบการณ์ในสายงานโรงงานผลิตอาหาร อย่างน้อย 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

•มีทักษะเรื่องการควบคุมคุมคน/ พนักงาน ที่ดี

•มีทักษะในการวางแผนงาน และการแก้ไขปัญหา การคิดเชิงวิเคราะห์

•มีความเป็นผู้นำสูง มีความรับผิดชอบสูง และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•มีความรู้ในระบบคุณภาพ GMP&HACCP, HALAL , ISO9001 , BRC •มีภาวะผู้นำ , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

•สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

•มีทักษะในการนำเสนองาน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินประจำปี
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตอาหารแปรรูป ประเภทของฝาก เช่น กุนเชียง หมูยอ หมูหยอง หมูแผ่น ข้าวตัง ขนมธัญทิพย์

 
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 9 ถนน มิตรภาพ ตำบล สุรนารี อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4424-0999
โทรสาร : 0-4424-0998
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด