หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกพลังงาน, สิ่งแวดล้อมและจัดการของเสีย (EN)

Songkla Canning Public Co., Ltd.
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดแผน วิธีลดการใช้พลังงาน ตรวจสอบ วิเคราะห์/ติดตาม การใช้พลังงานและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร กำกับดูแลระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ทั้งหมดภายในองค์กรปฏิบัติการแก้ไขเชิงป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหลและการสูญเสียพลังงาน ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการของเสียภายในโรงงาน โดยพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านความปลอดภัยด้านอาหาร, คุณภาพ, ความเป็นแท้ และถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัติ
1. การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นด้านสายงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ผลิตอาหารแปรรูปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
3. มีความเป็นผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายได้อย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word ,Excel ,Power point ได้เป็นอย่างดี 
5. มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, GMP และมาตรฐานอื่น

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัท
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : พลังงาน
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : สิ่งแวดล้อม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
สวัสดิการ
• โบนัสประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันชีวิตหมู่
• ประกันสังคม
• ชุดฟอร์มพนักงาน
• หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• รถรับส่งพนักงาน
• สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, เงินค่าฌาปณกิจศพ เป็นต้น
เกี่ยวกับบริษัท
         ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2524  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6  ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ   ประกอบด้วยกุ้งกระป๋อง   ปูกระป๋อง และหอยกระป๋อง  ปี 2537  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  180  ล้านบาท ใช้ชื่อเป็น  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด ( มหาชน )    ปัจจุบัน เพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น  360  ล้านบาท  มีสายการผลิตสินค้า คือ ปลาทูน่า อาหารทะเล และอาหารสัตว์เลี้ยงในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ  

 
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 2 ถนน กาญจนวนิช ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-300-700-8
โทรสาร : 0-7444-7101, 0-743-4009
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน Songkla Canning Public Co., Ltd.