หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา (อาหารสัตว์เลี้ยง) (RP)

ด่วนมาก!
Songkla Canning Public Co., Ltd.
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบงานวางแผนดูแลดำเนินการและตรวจสอบงานในฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมดูแลและจัดระบบการทำงานในห้องทดลองดูแลสภาพการทำงานในห้องทดลองการจัดเก็บตัวอย่างดูแลงานฐานข้อมูลและทำงานร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพในการดำเนินการทางด้านผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมดูแลงานเอกสารข้อมูลทางด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สูตรกระบวนการผลิตเอกสารสนับสนุนต่างๆสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งสำหรับภายในและภายนอก(ฝ่ายการตลาดลูกค้า หน่วยงานราชการและอื่นๆ) ทำการทดลองพิเศษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทดลองอายุการเก็บรวมทั้งดูแลเรื่องการสร้างโค๊ตการจัดการภายในให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

คุณสมบัติ
1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปตำแหน่งหัวหน้าแผนกในด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพในโรงงานผลิตอาหารแปรรูป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายได้อย่างดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี
5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
6. มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, GMP และมาตรฐานอื่น 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา : พัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร
สวัสดิการ
• โบนัสประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันชีวิตหมู่
• ประกันสังคม
• ชุดฟอร์มพนักงาน
• หอพัก (หัวหน้าแผนกขึ้นไป)
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• รถรับส่งพนักงาน
• สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, เงินค่าฌาปณกิจศพ เป็นต้น
เกี่ยวกับบริษัท
         ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2524  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6  ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ   ประกอบด้วยกุ้งกระป๋อง   ปูกระป๋อง และหอยกระป๋อง  ปี 2537  เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  180  ล้านบาท ใช้ชื่อเป็น  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด ( มหาชน )    ปัจจุบัน เพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น  360  ล้านบาท  มีสายการผลิตสินค้า คือ ปลาทูน่า อาหารทะเล และอาหารสัตว์เลี้ยงในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ  

 
ที่อยู่ : 333 หมู่ที่ 2 ถนน กาญจนวนิช ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา 90100
โทรศัพท์ : 074-300-700-8
โทรสาร : 0-7444-7101, 0-743-4009
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน Songkla Canning Public Co., Ltd.