หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกส่งเสริมการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • วางแผนการผลิตเชื้อเพลิงไม้สับให้ได้ตามประสิทธิภาพของเครื่องจักร
  • วางแผนการใช้น้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้ปริมาณและคุณภาพที่กำหนด
  • ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อการผลิต
คุณสมบัติ
เพศชาย  อายุ 25-35 ปี
วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ในการผลิตหรือซ่อมบำรุง อย่างน้อย 2-3 ปี
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต่องาน AutoCad, Solid Work, Microsoft Office (Advance Excel), Drawing Other
มีทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องกลในโรงงาน
มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
สามารถเรียนรู้ และศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 3 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลากิจ
  • ลาป่วย
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มน้ำตาลมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหาร ทำให้กลุ่มน้ำตาลมิตรผลในวันนี้ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 50 ปี พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ กลุ่มน้ำตาลมิตรผลได้ขยายฐานการผลิตเข้าไปสู่ประเทศจีน โดยในปี พ.ศ. 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มน้ำตาลมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกอ้อยและก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลจากรัฐบาลของสปป.ลาว ด้วยดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก

หนึ่งในแนวคิดที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีคืนกลับสู่สังคมของกลุ่มน้ำตาลมิตรผลในวันนี้ คือ การกำหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม น้ำตาลควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าชีวมวลด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันชานอ้อยที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาลจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำและกระแสไฟฟ้าเพื่อนำกลับมาใช้ใน กระบวนการผลิตน้ำตาล รวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆของกลุ่มมิตรผลอาทิ โรงงานผลิต ปาร์ติเกิลบอร์ดและโรงงาน ผลิตเอทานอล นอกจากนี้ยังส่งให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อจ่ายต่อไปยังชุมชน โดยปัจจุบัน กลุ่มน้ำตาลมิตรผล มีโรงงานไฟฟ้าชีวมวลสองแห่งและสามารถส่งไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ได้ถึง 76 เมกะวัตต์

 
ชื่อผู้ติดต่อ : วัลลภ ศิริครินทร์
ที่อยู่ : 105/37 ม.5 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทรศัพท์ : 063-450-6391
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด