หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกโรงพักสินค้า

Port Operation Supervisor
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ฉะเชิงเทรา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ประสานงานตรวจสอบหมายกำหนดการของเรือ ลูกค้า ทีมขนส่ง และทีมเครื่องมือเพื่อร่วมวางแผนปฏิบัติงาน
• ร่วมวางแผนกำหนดวัน-เวลาในการเปิดตู้สินค้าขาเข้าเพื่อนำสินค้าจัดเก็บเข้าโรงพักสินค้า
• ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
• ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโรงพักสินค้า
• ตรวจสอบ และทำการจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบ และจัดทำรายงานการนำสินค้าเข้าเก็บพักในโรงพักสินค้า และการปล่อยสินค้าออกจากโรงพักสินค้า
• จัดทำรายงานเพื่อการวางบิล รายงานสรุปสถิติ
• ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของโรงพักสินค้า และบริเวณโดยรอบ
• ตรวจสอบ และรายงาน accident / incident ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โรงพักสินค้า
คุณสมบัติ

 ปริญญาตรี ทุกสาขา

 เพศหญิง หรือชาย อายุ 25 – 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

 มีประสบการณ์ในการทำงานโรงพักสินค้า 3 ปีขึ้นไป

 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง

 การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

 มีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ และแก้ไขปัญหาได้

 มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

 กฏระเบียบศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า

 สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูง

 มีใจรักงานบริการ

 สามารถทำงานเป็นทีม มีความขยัน และอดทน 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ฉะเชิงเทรา
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันกลุ่ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • ค่าช่วยเหลือฌาปนกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบกิจการให้บริการท่าเทียบเรือและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศในด้านการบริการอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว ทันเวลา 
ชื่อผู้ติดต่อ : กชกร
ที่อยู่ : 3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 063-323-1355
โทรสาร : 0-2367-3577
โฮมเพจ : http://www.begistics.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)