หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนก เวรเปลและนำส่งผู้ป่วย

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำระบบงาน ควบคุบ และบริหารงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของหน่วยงาน
 2. จัดทำระบบงาน และบริหารจัดการทีมงาน EMT
 3. ควบคุมบริหารทีมงานทั้งหมดของหน่วยงานเวรเปล รวมถึงกำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมดูแล บำรุงรักษา ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ประสานงาน และกำกับการให้บริการของ บริษัทฯ รปภ.
คุณสมบัติ
  1. มีความรู้และประสบการณ์ บริหารงานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของโรงพยาบาลขนาดใหญ
  2. มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน หน่วยงานเวรเปล/นำส่ง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  3. สามารถควบคุมบริหารทีมงานให้มีระเบียบวินัย ให้บริการด้วยความปลอดภัย และมีมาตรฐาน
  4. สามารถดูแลประสานงาน และกำกับการให้บริการของ บริษัทฯ รปภ.

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ขนาด 230 เตียง ในเครือ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
พัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล (JCI : Joint Comission Accreditation)

 
ชื่อผู้ติดต่อ : rattiya_m@vimut.com, adithep_s@vimut.com
ที่อยู่ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงค็อก ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 065 730 2694
โฮมเพจ : http://www.pruksa.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด