หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าไลน์ฝ่ายผลิต (Leader)

Production Leader
บริษัท สยาม คาลโซนิค จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบในการมอบหมายงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในไลน์การผลิต ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ควบคุมการผลิตของพนักงานผลิตในการควบคุมเครื่องจักร และ/หรืองานทำมือบางประเภทให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ

- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิตประจำวัน

- ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคุณภาพของสินค้าที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ

- รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานการผลิตประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 25-35 ปี
• วุฒิ ปวส. ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่า 3 ปี
• มีความรู้ในเรื่องกระบวนการผลิต ระบบคุณภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน
• มีทักษะความสามารถการควบคุมการเดินเครื่องจักร และการสอนงาน
• มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การมอบหมายงานและติดตามงาน

**ปฎิบัติงานที่โรงงานอมตะนคร 3 ตำแหน่ง**

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
1. การรักษาพยาบาล
2. อาหาร มื้อกลางวัน สำหรับวันทำงานปกติ/ทำงานวันหยุด และมื้อเย็น สำหรับการทำงานล่วงเวลา
3. เครื่องแบบพนักงาน
4. รถรับ-ส่งพนักงาน
• ตามเส้นทางที่บริษัทกำหนดตามความเหมาะสม กรณีพนักงานทำงานล่วงเวลา/ทำงานในวันหยุดโดยไม่มีรถรับส่ง บริษัทจะจ่ายค่ารถให้ตามอัตราที่กำหนด
5. เงินช่วยเหลือ
• อุปสมบท/ มงคลสมรส /ค่าทำศพพนักงาน และครอบครัวพนักงาน
6. ประกันสุขภาพ / สิทธิประกันกลุ่มรักษาพยาบาล
7. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. วันหยุดประเพณี /วันหยุดพักผ่อนประจำปี( ตามอายุงาน )
9. วันลา ต่างๆ
10. สวัสดิการอื่น เช่น ตรวจสุขภาพประจำปี, กิจกรรมวันกีฬาและเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี, กิจกรรมทัศนศึกษา( Walk Rally ) ฯลฯ
11.โบนัสประจำปี
13.ทำงานวันจัทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น.
เกี่ยวกับบริษัท

SIAM CALSONIC CO.,LTD.is join venture between Thai and Japan that establishment in 1996 with BOI promotion. We has been developing and manufacturing  for automotive part such as Inter Cooler, Radiator, Exhaust, Motor Fan, Converter that supply to our customers NISSAN, ISUZU, FORD, MAZDA, MITSUBISHI. The manufacturing site is located at Amata Nakorn Industrial Estate Chonburi and Bangplee Samuthprakan KM 21. We are looking for competent talents to be part of our success.


 


 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 700/342 Moo 6, Tambol Nongmaidaeng, Amphur Muang, Chonburi 20000
โทรศัพท์ : 038-214-357-9
โทรสาร : 038-214-356
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยาม คาลโซนิค จำกัด