หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่กฏหมายอาวุโส

Senior Legal Officer
บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
ธุรกิจบริการ
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

-เสนอความคิดเห็นและคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องผลประโยชน์ตามกฎหมายต่อการดำเนินงานบริหารนิติบุคคลอาคารชุด

-ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาการวินิจฉัยและกฎหมายรวมทั้งเสนอวิธีแก้ไขปัญหาทางกฎหมายแก่ปัญหาเหล่านั้น

-เข้าใจกฎระเบียบและคำสั่งทางกฎหมายที่เป็นปัญหา

-ดูแลการร่างสัญญาและปรับปรุงเอกสารสัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอาคารชุด

-ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่นิติบุคคลอาคารชุดหรือบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานนิติบุคคลอาคารชุด

-จัดทำหนังสือเชิญประชุม,การประชุม,รายงานการประชุม

-การเตรียมการแก้ไขและจัดทำเอกสารการลงทะเบียนของนิติบุคคลอาคารชุดและให้คำแนะนำขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาคดีนิติบุคคลอาคารชุดและขั้นตอนนิติบุคคลอาคารชุดตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอและรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

-ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

-จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายและข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

-ตรวจสอบข้อกำหนดและแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอาคารชุดและกรรมการเพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้น

คุณสมบัติ

-อายุ ไม่เกิน 40 ปี

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขากฏหมาย 

-ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ในการสนับสนุนกฏหมายนิติบุคคลอาคารชุดและกฏหมายอสังหาริมทรัพย์

-มีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนทางกฏหมาย มีทักษะที่ยอดเยี่ยม สามารถทำงานได้ในสภาวะแวดล้อมที่     เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

-มีวิสัยทัศน์กว้างไกลตลอดจนมีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่กำกวมได้เป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจร โดยเราจะเป็น Living Partner ที่ดูแลและใส่ใจในทุกขั้นตอน ซึ่งบริษัทในเครือประกอบด้วย
บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำกัด
บริษัท พรีโม เดคคอร์ จำกัด
บริษัท พรีโม แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด
 
ที่อยู่ : 496 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง 16 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 092-437-6633,065-518-8848
โฮมเพจ : http://www.primo.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด